Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Simple Present

(Egyszerű jelen idő)

Képzése:

+          A + ige 1. alak (E/3. sz.: ige + s) + J + T + H

            pl.: I usually get up at 6:30.

 

—         A + do/does + not + ige 1. alak + J + T + H

pl.: She doesn’t get up at 6:30.

 

?          Do/Does + A + ige 1. alak + J + T + H ?

            pl.: Do you usually get up at 6:30?

 

Használata:

1.       Szokásos ismétlődő cselekvés kifejezésére. (I usually watch TV every evening.)

2.       Általános igazságok kifejezésére. (Wather boiles at 100 Co.)

3.       Utazással kapcsolatos, előre eltervezett jövőbeli cselekvés kifejezésére. (I arrive in Paris at 2 p.m. and than I go to London.)

4.       Narratív, elbeszélő szövegekben /regények, filmek leírásánál/

5.       Here/There szavakkal a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (Here she comes/There she goes)

 

Időhatározók:

usually, every day, often, sometimes, never, rarely, always, on Monday, twice a week, occasionally, generally

 

Helyesírási tudnivalók:

1.       Ha az ige o, x, sh, ch, s-re végződik E/3. személyben –es ragot kap.

2.       Ha az ige y-ra végződik, és mássalhangzó előtt áll, E/3. személyben i-re változik (pl.: studyèstudies)

Present Continuous

(Folyamatos jelen idő)

Képzése:

+          A + be + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I am sitting.

 

—         A + be + not + ige + -ing + J + T + H

pl.: She is not sleeping.

 

?          Be + A + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Are you watching TV now?

 

Használata:

1.       A beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (He is walking now.)

2.       Mostanában zajló, de nem a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (I am writing a new book.)

3.       Előre eltervezett szándékos jövő idejű cselekvés kifejezésére. Időhatározóval együtt használjuk. (I am killing somebody next week.)

4.       Az always szó használatával általános, rendszeresen ismétlődő cselekvés kifejezésére, amely a beszélőt idegesíti. (He is always watching TV.)

 

Időhatározók:

now, at the moment, at present, nowadays

 

Helyesírási tudnivalók:

1.       Az –ing előtt nem ejtett e betű kiesik.

2.       A szó végi l, p, m megduplázódik.

3.       Ha a szó oe, ye, vagy nge végű, akkor nem tűnik el az e betű.

4.       Ha a szó ie-re végződik, akkor az ie y-ra változik.

5.       Igék, amelyeket nem használunk folyamatos alakban:

Ø       érzelmeket kifejező igék (pl.: like, love, hate, prefer…)

Ø       érzékelést kifejező igék (pl.: smell, see, hear…)

Ø       birtoklást kifejező igék (pl.: have, owe)

Ø       gondolati tevékenységekkel kapcsolatos igék (pl.: think, believe, want)

6.       Ha a szó egy szótagból áll, mássalhangzóra végződik és a mássalhangzó előtt magánhangzó áll, a szó végi mássalhangzó megkettőződik. (pl.: putèputting)

Present Perfect

(Befejezett jelen idő)

Képzése:

+          A + have/has + ige 3. alak + J + T + H

            pl.: He has been to London.

 

—         A + have/has + not + ige 3. alak + J + T + H

pl.: She hasn’t been to London yet.

 

?          Have/Has + A + ige 3. alak + J + T + H ?

            pl.: Have you ever been to London?

 

Használata:

1.       A múltban kezdődött és befejeződött cselekvésnek a jelenben eredménye van. (I have broken the window.)

2.       A múltban kezdődött, a jelenben is tart és a jövőben is tartani fog. (I have lived here for 10 years.)

3.       A múltban kezdődött és a beszéd pillanatáig tartott a cselekvés. (I haven’t seen you for ages.)

4.       A múltban kezdődött, és a nagyon közeli múltban befejeződött a cselekvés. /”Éppen most”-tal fordítjuk/ (I have just arrived.)

5.       Amikor a cselekvés megtörténtét próbáljuk kifejezni. (I have never eaten ice-cream. Have you ever eaten chocolate?)

 

Időhatározók:

yet, already, recently, never, ever, since, for (5 years), lately, just

 

Kérdőszavak:

How long? Since when?

Present Perfect Continuous

(Folyamatos-befejezett jelen idő)

Képzése:

+          A + have/has + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I have been waiting for an hour, but the bus hasn’t come yet.

 

—         A + have/has + not + been + ige + -ing + J + T + H

pl.: He hasn’t been living here since 1987.

 

?          Have/Has + A + been + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Have you been singing since you were 17 years old?

 

Használata:

1.       A múltban kezdődött, a beszéd pillanatában is folyamatban lévő, és ajövőben is folytatódó cselekvés kifejezésére. (I have been waiting for the bus for 2 hours.)

2.       A múltban kezdődött, a múltban be is fejeződött cselekvés kifejezésére, aminek a jelenben is eredménye van és a múltbeli folyamatosságát hangsúlyozzuk.

Ø       Lehet időhatározóval: I’m tired, because I have been working hard all day.

Ø       Lehet időhatározó nélkül: I’m tired, because I have been working hard.

3.       Hogyha az eredmény mellett a felháborodáson van a hangsúly. (Who has been eating with my spoon?)

 

Időhatározók:

for (5 years), since

 

Kérdőszavak:

How long? Since when?

Simple Past

(Egyszerű múlt idő)

Képzése:

+          A + ige 2. alak + J + T + H

            pl.: I went for a walk yesterday.

 

—         A + did + not + ige 1. alak + J + T + H

pl.: She didn’t read last week.

 

?          Did + A + ige 1. alak + J + T + H ?

            pl.: Did you go to school when you were ill?

 

Használata:

1.       A cselekvés a múltban elkezdődött, befejeződött és nincs köze a jelenhez. (I read a book yesterday.)

2.       Múltbeli szokásos ismétlődő cselekvés kifejezésére. (I went school, when I was 6 years old.)

3.       Narratív, elbeszélő szövegekben, történet elmesélésekor.

4.       A múltban egy időszakot kitöltő cselekvés, ami lezáródott.

5.       Múltbeli cselekvés, ami a jövőben nem ismétlődhet meg. (I met John Lennon.)

6.       Múltbeli egyszeri cselekvés. (I watched TV yesterday.)

 

Időhatározók:

yesterday, yesterday evening, last night, last week, last year, last month, in 1952, in September, in Spring, on Monday, for (5 years), 2 hours ago, 2 years ago

 

Kérdőszó:

when?

Past Continuous

(Folyamatos múlt idő)

Képzése:

+          A + was/were + ige + -ing + J + T + H

            pl.: She was reading yesterday afternoon.

 

—         A + was/were + not + ige + -ing + J + T + H

pl.: I wasn’t walking yesterday afternoon.

 

?          Was/Were + A + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Were you playing basketball while your mother was doing the shopping?

 

Használata:

1.       A múlt egy adott időpontjában folyamatosan zajló cselekvés kifejezésére. (I was reading at 6 o’clock yesterday.)

2.       A múlt egy adott időtartamában zajló cselekvés kifejezésére. (I was dancing all afternoon.)

3.       A múltban két párhuzamosan zajló cselekvés kifejezésére. (While my mother was ironing, Joe was singing in the toilet.)

4.       A múltban folyamatosan zajló cselekvés közben egy esemény történik. /Az esemény = Simple Past; a cselekvés = Past Continuous/ (I was sleeping when my mother came home.)

 

Időhatározók:

at 3 o’clock, all afternoon, when…, as…, while…, from…to, between…and…

Past Perfect

(Befejezett múlt idő)

Képzése:

+          A + had + ige 3. alak + J + T + H

            pl.: She had done the ironing, when her husband came home.

 

—         A + had + not + ige 3. alak + J + T + H

pl.: He hadn’t made the coffee, when his wife got up.

 

?          Had + A + ige 3. alak + J + T + H ?

            pl.: Had you done your homework by that time?

 

Használata:

1.       Egy múlt idejű cselekvés kifejezése, amely a másik múlt idejű cselekvéshez viszonyítva:

Ø       már befejeződött. (I had finished my homework when Joe arrived home.)

Ø       még folyamatban van. (I had been in the army for 10 years when we met.)

2.       Az időben hozzánk közelebbi cselekvést helyettesíthetjük időhatározós szerkezettel. (By that time, by than, by 6 o’clock)

3.       Múltbeli cselekvés, amelynek a múltban volt eredménye. (I had worked in the garden that’s why I was tired yesterday.)

 

Kötőszavak:

when, before, after, by the time, by that time, by…

Past Perfect Continuous

(Folyamatos-befejezett múlt idő)

Képzése:

+          A + had + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I had been living here for 3 years, when we met.

 

—         A + had + not + been + ige + -ing + J + T + H

pl.: She hadn’t been working here, when the new boss came.

 

?          Had + A + been + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Had you been living here, when your neighbour died?

 

Használata:

1.       Egy múlt idejű cselekvéshez viszonyítva egy másik múlt idejű cselekvés már elkezdődött és azután is folytatódott. (I had been working for the army for 2 years when we met.)

2.       A múlt idejű cselekvésnek a múltban eredménye volt. (I was tired, because I had been working in the garden /all day/.)

 

Időhatározók:

for (2 hours), since

Simple Future

(Egyszerű jövő idő)

Képzése:

+          A + will + ige 1. alak + J + T + H

            pl.: I will go to visit you.

 

—         A + will + not + ige 1. alak + J + T + H

pl.: I won’t do my homework.

 

?          Will + A + ige 1. alak + J + T + H ?

            pl.: Will you do the shopping?

 

Használata:

1.       Jövő idejű cselekvés kifejezésére, amit a beszélő a beszéd pillanatában dönt el. (What will you do now?)

2.       Jóslásnál. (Your test will be 5.)

3.       Ígéretél. (I will do my homework.)

4.       Szándéknál. (I will help you.)

5.       Fenyegetésnél. (I will kill you.)

 

Időhatározók:

next Saturday, tomorrow, in 2 weeks, by tomorrow

Future Continuous

(Folyamatos jövő idő)

Képzése:

+          A + will + be + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I will be watching TV from 8:00 to 10:00.

 

—         A + will + not + be + ige + -ing + J + T + H

pl.: She will not be reading, when her sister goes away.

 

?          Will + A + be + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Will you be playing basketball tomorrow afternoon?

 

Használata:

1.       A jövő egy adott időpontjában vagy időtartamában folymatosan zajló cselekvés kifejezésére. (I will be swimming at 5 o’clock tomorrow.)

2.       A jövőben két cselekvés összehasonlításakor, amikor az egyik folyamatosan történik, a másik egyszeri cselekvés. (I will be reading when he comes home)

3.       Olyan jövő idejű cselekvés kifejezésére, amely rendszeresen ismétlődik, tehát biztosan meg fog történni.

Future Perfect

(Befejezett jövő idő)

Képzése:

+          A + will + have + ige 3. alak + J + T + H

            pl.: By the end of the year, my father will have been 43 years old.

 

—         A + will + have + not + ige 3. alak + J + T + H

pl.: He will haven’t finished his work by tomorrow.

 

?          Will + A + have + ige 3. alak + J + T + H ?

            pl.: Will you have read the book by the next week?

 

Használata:

1.       A jövő egy adott időpontjában az adott cselekvés már múlt lesz, vagy be lesz fejezve. (By the end of the month, he will have been here for 10 years.)

Future Perfect Continuous

(Folyamatos-befejezett jövő idő)

Képzése:

+          A + will + have + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: By the end of January we will have been living here for 8 years.

 

—         A + will + not + have + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: He won’thave been working here for 1 year by the end of the week.

 

?          Will + A + have + been + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Will you have been going in this school for 5 years by the end of the year?

 

Használata:

1.       A jövő egy időpontjából visszatekintve a cselekvés már egy ideje folyamatban van, még nem fejeződött be, és nem is tudjuk, hogy mikor fog befejeződni. (By the end of the next month, he will have been working here for 10 years.)

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Hey site

(Glennzorry, 2019.03.10 08:07)

......<a href=http://stroi-archive.ru/>:)</a>

Отмечаем Father's Day и срываем 10 джекпотов вместе с Nacional El Padre!

(Fathersdayel, 2019.03.10 07:11)

Мартовский розыгрыш любимой испанской лотереи Loteria Nacional посвящен Папам.
Он пройдет 23 марта — спустя несколько дней после Дня Отца или, как этот праздник называют Испанцы, Dia del Padre.
Почему бы вам не отпраздновать 23 февраля и День Отца вместе с нами?
Приобретите один или сразу несколько билетов национальной игры El Padre уже сегодня!
<b>У нас есть 6 замечательных причин играть в El Padre:</b>
- Общий призовой фонд 105 Миллионов Евро;
- 10 джекпотов;
- Дополнительный приз в размере ~ €15 000 000 EU в дополнение к Джекпоту;
- Выигрыши от €150 до €1 300 000 за билет;
- Призы от €15 до €130 000 за долю;
- Каждый 3-й (!) билет — призовой!
<b>Правила лотереи — все осталось по-прежнему!</b>
Сто тысяч билетов El Padre с заранее напечатанными на них пятизначными номерами от 00000 до 99999 будут разыграны 23 марта.
Всего один из множества выигрышных кодов принесет вам джекпот.
Каждый участник имеет колоссальную вероятность победить: <a href=http://nacional.agentlotto1.com>37 151 билетов тиража Nacional Dia El Padre — призовые</a>.

Try buttock wet crepitus; satisfaction.

(uciicitaxro, 2019.03.09 23:30)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Without Prescription <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

More lentis: cholesteatoma traverses myopes, accuracy.

(azpracoz, 2019.03.09 22:09)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Online</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

O energy-rich world, people isolation, empyema.

(ooqebize, 2019.03.09 16:49)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Without Prescription <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

coop posten oppettider

(coop posten oppettider, 2019.03.09 16:18)


I every time emailed this webpage post page to all my contacts, because if like to read it after that my links will too.
coop posten oppettider netcomap.se/hair-care/laura-mercier-primer-protect.php

High-dose benefits post-sterilization diuretics; offered?

(bcerugajep, 2019.03.09 13:41)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Without Prescription</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Test project

(MichaelDycle, 2019.03.09 06:55)

......<a href=http://tnaant.ru/>:)</a>

Hey site

(Garlandwag, 2019.03.08 15:57)

......<a href=http://ctcmetar.ru/>:)</a>

The normovolaemia: viewpoint cyanide glenoid.

(urijezuraleg, 2019.03.08 07:14)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Without Dr Prescription</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Consider dysplastic higher, vacated carpal domestic, percussion.

(ieepagecajeyo, 2019.03.08 05:39)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Tebif71

(Cetux00, 2019.03.06 08:55)

http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-selegilina-5-mg-sin http://www.prds66.fr/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-circulass-rapid-120mg-sin http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-vigoran-130mg-gen-rico-com-desconto-na http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/comprar-generico-tadlis-tadalafil-de-forma-segura-comprar http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/indinavir-sulfate-como-puedo-comprar-sin-receta-en-internet-usa http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/sinemet-cr-250mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-entrega-r-pida http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/metaxalone-comprar-en-una-farmacia-en-linea-segura-puerto-rico http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/salmeterol-fluticasona-donde-comprar-sin-receta-entrega-r-pida http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/site-serieux-achat-cialis-quotidien-2-5-mg-cialis-quotidien-vente http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-latanoprost-buen-precio http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/metformina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-confirmaci-n-r-pida http://www.facecool.com/profiles/blogs/comprar-risperidona-4-mg-sin-receta-barato-rep-blica-de-chile http://recampus.ning.com/profiles/blogs/hidroxicarbamida-como-posso-comprar-envio-24-horas-on-line-brasil http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-cialove-tadalafil-20-mg-sin-receta-online-rep-blica http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/avanafil-with-dapoxetine-order-without-rx-how-can-i-buy-extra http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/site-achat-valedonis-valedonis-est-il-vente-libre-pharmacie http://korsika.ning.com/profiles/blogs/order-generic-sovaldi-400-mg-online-can-i-purchase-sofosbuvir-in http://brooklynne.net/profiles/blogs/discount-cialis-60mg-buy-online-can-you-buy-cialis-over-the http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/cefdinir-comprar-en-una-farmacia-online-fiable-venezuela http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/70/14110/cyvel-tadalafil-comprar-com-fret http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-omeprazole-prilosec-20-mg-gen-rico-sem http://showmeanswer.com/index.php?qa=45373&qa_1=methocarbamol-safely-methocarbamol-online-prescription http://hageriderma.com/qtoa/index.php?qa=131445&qa_1=como-puedo-comprar-doxepine-sin-receta-por-internet-chile

vad ar rdi

(vad ar rdi, 2019.03.06 04:45)


I visited several web sites however the audio feature for audio songs current at this site is really fabulous.
vad ar rdi bugmi.se/healthy-legs/mode-femme-classique-chic.php

Vezot01

(Cadin51, 2019.03.06 04:41)

http://korsika.ning.com/profiles/blogs/silderm-sildenafil-citrate-150mg-en-ligne-pas-cher-achat
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/sildenafilum-200-mg-onde-comprar-gen-rico-e-quanto-custa-portugal
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/buy-provera-10mg-low-cost-provera-canada
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/order-doxazosin-mesylate-2mg-safely-buy-doxazosin-mesylate-online
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/voltarol-diclofenac-como-comprar-gen-rico-via-internet-brasil
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/finpecia-finasteride-1mg-como-posso-comprar-gen-rico-barato
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cefuroksim-250mg-sin
http://social.leembe.com/blogs/post/42599
http://divinguniverse.com/blogs/post/99391
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/protopic-order-online-where-can-i-buy-tacrolimus-guaranteed
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/claritromicina-biaxin-como-comprar-gen-rico-pre-o-via-internet
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/comprar-pioglitazona-15-mg-sin-receta-entrega-r-pida-m-xico
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/o-commander-viagra-soft-100-mg-viagra-soft-100-prix-en-ligne
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/vardenafil-avec-dapoxetine-20-60mg-pas-cher-commander-prix
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/tadafil-sur-internet-bon-prix-achat-achat-tadafil-securise
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/talys-comprar-gen-rico-sem-prescri-o-pela-net-brasil
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-procardia-nifedipine-gen-rico-entrega-r
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/discount-tolterodine-1mg-buy-online-buy-tolterodine-with-detrol
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-norfloxacina-400mg-sin-receta-en-l-nea-uruguay
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/furacin-nitrofurazone-como-comprar-sin-receta-de-confianza-espa-a
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/comprar-triancinolona-aristocort-4-mg-na-internet
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-generico-acliz-meclizine-sin-receta-online
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/commander-du-vrai-pioglitazone-generique-baisse-prix-sans
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/buy-generic-atenolol-50-mg-online-how-to-order-tenormin-in
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/promethazine-25-mg-donde-comprar-buen-precio-m-xico-consigo

Voqay95

(Uguni57, 2019.03.06 04:38)

http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/amoxil-amoxicillin-500-mg-en-ligne-achat-avec-visa-amoxicillin http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/dutasteride-comprar-en-una-farmacia-en-linea-todo-en-medicinas http://showmeanswer.com/index.php?qa=44696&qa_1=farmacia-comprar-microzide-hydrochlorothiazide-microzide http://www.nostre.com/blogs/post/51160 http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-en-ligne-bromocriptine-pas-cher-securise-vente-de http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/buy-as-tazis-0-1-mg-low-price-as-tazis-buy-netherlands http://property.ning.com/profiles/blogs/venlafaxina-puedo-comprar-al-mejor-precio-colombia-venlafaxina-37 https://23bestcity.de/blogs/post/107723 http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-precose-50mg-ahora-rep-blica-de http://answers.codelair.com/33423/meilleur-acheter-bimatoprost-pharmacie-andorre-bimatoprost http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/77825 http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/naprelan-naproxen-250-mg-comprar-sin-receta-de-confianza-espa-a http://soruanaliz.com/index.php/22630/risperidona-comprar-farmacia-en-linea-certificada-espa%C3%B1a http://brooklynne.net/profiles/blogs/cheap-carvedilol-25mg-buy-online-how-to-buy-coreg-cheap http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/low-price-perindopril-8mg-order-online-where-can-i-buy-coversyl http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-imipramin-imipramine-50mg http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=68813&qa_1=donde-para-ordenar-vigrex-sildenafil-citrate-120mg-ahora http://ggwadvice.com//index.php?qa=63430&qa_1=donde-orden-nortriptylinum-sin-receta-online-reino-espa%C3%B1a http://brooklynne.net/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-venlafaxina-mas-barato-m-xico-donde http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-endep-gen-rico-envio-rapido-via-internet http://recampus.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-indapamida-sem-receita-portugal http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/order-levofloxacin-500-mg-safely-where-to-purchase-levofloxacin http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/comprar-oxybutynin-por-internet-usa http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-td-pill-20-60mg-de-calidad http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-de-sinota-com-garantia-brasil http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-clofazimina-50mg-ahora http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/pargitan-trihexyphenidyl-o-acheter-pas-cher-prix-trihexyphenidyl http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-panadol-500mg-de-forma

Capan99

(Cucej07, 2019.03.06 04:27)

http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-de-imidol-imipramine-com-garantia-on-line-no http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/comprar-valaciclovir-valtrex-envio-48-horas-internet-rep-blica http://showmeanswer.com/index.php?qa=40121&qa_1=order-minocycline-cheap-buy-minocycline http://bioimagingcore.be/q2a/64575/cefdinir-ligne-prix-acheter-securise-omnicef-france-forum http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/paracetamol-livraison-rapide-baisse-prix-panadol-est-il-en-vente http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-de-cefdinir-omnicef-300mg-online-brasil http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-moxal-urgente-argentina http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-en-ligne-sustiva-efavirenz-bas-prix-securise http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-generico-tetracycline-500-mg-sin-receta-en-internet http://jaktlumaczyc.pl/76699/plan-achat-assurans-20mg-2018-assurans-sans-ordonnance-italie http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/actos-15-mg-vrai-bon-prix-commander-paiement-visa-ou-trouver-du http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/buy-acyclovir-cream-can-i-order-acyclovir-in-trusted-medstore http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/order-discount-tastylia-20-mg-online-where-to-purchase-tadalafil http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/penegra-sildenafil-citrate-25-mg-comprar-entrega-r-pida-na http://movsam.ning.com/profiles/blogs/aciclovir-o-achat-prix-aciclovir-marseille http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/buy-zudena-100-mg-safely-buy-zudena-tablets-online-cod http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/cloridrato-de-triexifenidil-2mg-comprar-mais-barato-rep-blica http://bricolocal.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-do-vibramycin-doxycycline-100-mg-urgente-pre-o http://wu-world.com/profiles/blogs/buy-isosorbide-dinitrate-no-prescription-can-i-purchase-isordil http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/comprar-prinivil-gen-rico-e-quanto-custa-online-brasil http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/tadarich-puedo-comprar-sin-receta-urgente-ecuador-comprar http://www.prds66.fr/profiles/blogs/valacyclovir-1000-mg-au-rabais-livraison-gratuit-valtrex

Ehako27

(Yakav59, 2019.03.06 04:24)

http://bricolocal.com/profiles/blogs/achat-rapide-protopic-tacrolimus-0-5-mg-prix-protopic-tacrolimus
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/se-puede-comprar-ciclidoxan-100mg-barato-costa-rica-donde-comprar
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-amlodipino-con-seguridad-usa
http://soruanaliz.com/index.php/24239/farmacia-generico-venlafaxine-entrega-venlafaxine-femenino
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/venlafaxina-donde-comprar-en-internet-espa-a-effexor-75-mg-compra
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/metronidazol-400-mg-comprar-en-una-farmacia-online-segura-chile
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/purchase-ticlopidine-250mg-where-to-buy-ticlid-fast-delivery
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cialysin-sin-receta-al
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/como-comprar-fluticasona-0-05mg-de-calidad-per
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/vardenafilo-como-comprar-sin-receta-y-pagar-con-mastercard-chile
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/bupropion-150mg-comprar-en-farmacia-en-linea-con-env-o-gratis
http://answers.codelair.com/35542/acarbose-livraison-gratuit%C3%A9-acarbose-ordonnance-pharmacie
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/vigoran-sildenafil-citrate-150mg-bon-marche-sur-le-net-acheter
http://answers.codelair.com/24312/hatanazin-safely-purchase-hydroxyzine-approved-pharmacy
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-tetracycline-sin-receta
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/comprar-vardenafil-gen-rico-entrega-em-48-horas-pela-internet
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-cefalexine-cefalexine-feminin-sans-ordonnance
http://wu-world.com/profiles/blogs/disulfiramo-500mg-comprar-buen-precio-per
http://source1law.com/s1l/blogs/237/8088/finasterida-comprar-sin-receta-urgente-puerto-rico
http://source1law.com/s1l/blogs/234/8094/meilleur-site-pour-achat-vegetamin-a-promethazine-25-mg-paiemen
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/glucotrol-glipizide-o-en-commander-en-ligne-glipizide-generique
http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ofloxacino-200mg-de-forma-segura
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/lozol-indapamide-moins-cher-sur-le-net-livraison-express-comment
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-acheter-du-metformine-glucophage-xr-luxembourg
http://soruanaliz.com/index.php/25223/tinidazol-comprar-internet-compra-tinidazol-contrareembolso
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/alfacalcidol-como-comprar-gen-rico-melhor-pre-o-brasil
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/comprar-paroxetine-paxil-40-mg-gen-rico-melhor-pre-o-internet-no
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/buy-allopurinol-300mg-cheap-generic-allopurinol-at-target
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-lukastab-entrega-r-pida-ecuador-comprar

Esobo60

(Lagab80, 2019.03.06 04:21)

http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/paracetamol-moins-cher-internet-sans-ordonnance-achat-panadol-en http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/asendin-amoxapine-50mg-como-comprar-sin-receta-buen-precio http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/tadonis-donde-puedo-comprar-fiable-espa-a http://foodtube.net/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-olanzapina-gen-rico-de-confianza-pela-net http://brooklynne.net/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-avafil-sildenafil-citrate-sin-receta-r http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/doxi-1-doxycycline-comprar-de-confianza-chile-comprar-doxycycline http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-zidovudina-300-mg-fiable http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/purchase-generic-starlix-60-mg-buy-starlix-tablets-60-mg-uk http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/210952 http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/arcoxia-60mg-onde-comprar-frete-gr-tis-na-internet http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-selegilina-barato-venezuela-eldepryl-5-mg http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/geodon-20-mg-o-commander-geodon-en-belgique-en-vente-libre http://bioimagingcore.be/q2a/54605/realizar-rabeprazol-internet-rep%C3%BAblica-oriental-medicamento http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-tadaforce-bon-prix-sans-ordonnance-tadaforce-pas http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-calsil-gen-rico-sem-receita-pela http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/doxiciclina-100-mg-como-puedo-comprar-sin-receta-en-farmacia http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/furosemida-como-comprar-de-confianza-usa http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/comprar-metilcobalamina-vitamin-b12-1500mg-gen-rico-mais-barato http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/salmeterol-fluticasona-comprar-sin-receta-de-confianza-el http://bricolocal.com/profiles/blogs/cloroquina-como-puedo-comprar-sin-receta-con-visa-espa-a http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-cilostazol-100mg-con-visa-comprar http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-prinivil-lisinopril-5mg-y-pagar-con-mastercard http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-achat-h-for-h-for-prix-pas-cher http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/buy-robaxin-500mg-without-prescription-where-to-order-1 http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=75002&qa_1=discount-calan-240-mg-buy-online-buy-calan-sr-240-capsules-au http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/cilostazol-50-mg-moins-cher-faut-il-une-ordonnance-pour-acheter

Ocehe43

(Merab49, 2019.03.06 02:47)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-armidex-1mg-sem-receita-medica-brasil http://property.ning.com/profiles/blogs/anafranil-clomipramine-en-ligne-acheter-sans-ordonnance-prix http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/etodolac-sur-le-net-commander-2019-le-etodolac-generique-existe-t http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-micronase-1-25-mg-al-mejor-precio http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-furazolidona-furoxone-100mg-com-garantia http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/buy-nifedin-without-prescription-ordering-nifedin-no-prescription http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-keftab-gen-rico-melhor-pre-o-online-rep http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-gabapentine-400mg-bas-prix-paiement-visa-forum http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/comprar-lansoprazol-15mg-por-internet-rep-blica-de-guatemala http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-ropinirol-en-internet-per-comprar http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/comprar-escitalopram-lexapro-20mg-gen-rico-n-o-precisa-receita-m http://whazzup-u.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-ticlopidine-250-mg-env-o-libre-el-salvador http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-generico-juvigor-sildenafil-citrate-env-o

Cibov96

(Muyol88, 2019.03.06 02:17)

http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/felodipine-10mg-buy-how-to-get-a-discount-on-felodipine http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-en-ligne-keflex-cephalexin-moins-cher-livraison http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/trouver-du-acide-ursodesoxycholique-150mg-sans-ordonnance-acheter http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/diclofenac-100mg-en-ligne-livraison-gratuit-acheter-voltaren-50 http://whazzup-u.com/profiles/blogs/zagam-200mg-comprar-sin-receta-online-estados-unidos http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-azelastina-via-internet-brasil http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-o-gen-rico-do-fanciclovir-250-mg-sem-receita-medica http://property.ning.com/profiles/blogs/dimenhydrinate-generique-quel-site-forum-dimenhydrinate-sans http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-triamcinolona-online-argentina http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/clozapine-o-achat-en-ligne-acheter-clozaril-payer-avec-bitcoin http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ciloslet-sin-receta-fiable http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/glucotrol-glipizide-10mg-sur-le-net-commander-2018-o-acheter http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-lopid-entrega-r-pida-m http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-propecia-finasteride-sin-receta http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/roxitromicina-comprar-en-farmacia-en-linea-con-seguridad-costa http://www.facecool.com/profiles/blogs/latanoprost-comprar-en-una-farmacia-en-linea-sin-gastos-de-envio http://www.facecool.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-generico-bisacodilo-online-compra-bisacodilo http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-drospirenona-ethinylestradiol-mas-barato-chile http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-pycalis-fiable-usa-comprar-tadalafil http://www.facecool.com/profiles/blogs/pyridium-phenazopyridine-200-mg-bas-prix-en-ligne-sans-ordonnance http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-achat-metoprolol-50mg-prix-des-comprimes http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-zyvox-linezolid-600mg-gen-rico-forma-segura-no-brasil http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-dramamine-dimenhydrinate http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tagra-tadalafil-10mg-sin-receta http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/atlagra-baisse-prix-livraison-rapide-acheter-atlagra-120mg http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/low-price-duraga-50-mg-buy-online-buy-duraga-uk-2019-cheap http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/buy-salmeterol-fluticasone-no-rx-buy-salmeterol-fluticasone http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-spironolactone-25-mg-sur-internet-baisse-prix-2018


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

Következő »