Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Simple Present

(Egyszerű jelen idő)

Képzése:

+          A + ige 1. alak (E/3. sz.: ige + s) + J + T + H

            pl.: I usually get up at 6:30.

 

—         A + do/does + not + ige 1. alak + J + T + H

pl.: She doesn’t get up at 6:30.

 

?          Do/Does + A + ige 1. alak + J + T + H ?

            pl.: Do you usually get up at 6:30?

 

Használata:

1.       Szokásos ismétlődő cselekvés kifejezésére. (I usually watch TV every evening.)

2.       Általános igazságok kifejezésére. (Wather boiles at 100 Co.)

3.       Utazással kapcsolatos, előre eltervezett jövőbeli cselekvés kifejezésére. (I arrive in Paris at 2 p.m. and than I go to London.)

4.       Narratív, elbeszélő szövegekben /regények, filmek leírásánál/

5.       Here/There szavakkal a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (Here she comes/There she goes)

 

Időhatározók:

usually, every day, often, sometimes, never, rarely, always, on Monday, twice a week, occasionally, generally

 

Helyesírási tudnivalók:

1.       Ha az ige o, x, sh, ch, s-re végződik E/3. személyben –es ragot kap.

2.       Ha az ige y-ra végződik, és mássalhangzó előtt áll, E/3. személyben i-re változik (pl.: studyèstudies)

Present Continuous

(Folyamatos jelen idő)

Képzése:

+          A + be + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I am sitting.

 

—         A + be + not + ige + -ing + J + T + H

pl.: She is not sleeping.

 

?          Be + A + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Are you watching TV now?

 

Használata:

1.       A beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (He is walking now.)

2.       Mostanában zajló, de nem a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (I am writing a new book.)

3.       Előre eltervezett szándékos jövő idejű cselekvés kifejezésére. Időhatározóval együtt használjuk. (I am killing somebody next week.)

4.       Az always szó használatával általános, rendszeresen ismétlődő cselekvés kifejezésére, amely a beszélőt idegesíti. (He is always watching TV.)

 

Időhatározók:

now, at the moment, at present, nowadays

 

Helyesírási tudnivalók:

1.       Az –ing előtt nem ejtett e betű kiesik.

2.       A szó végi l, p, m megduplázódik.

3.       Ha a szó oe, ye, vagy nge végű, akkor nem tűnik el az e betű.

4.       Ha a szó ie-re végződik, akkor az ie y-ra változik.

5.       Igék, amelyeket nem használunk folyamatos alakban:

Ø       érzelmeket kifejező igék (pl.: like, love, hate, prefer…)

Ø       érzékelést kifejező igék (pl.: smell, see, hear…)

Ø       birtoklást kifejező igék (pl.: have, owe)

Ø       gondolati tevékenységekkel kapcsolatos igék (pl.: think, believe, want)

6.       Ha a szó egy szótagból áll, mássalhangzóra végződik és a mássalhangzó előtt magánhangzó áll, a szó végi mássalhangzó megkettőződik. (pl.: putèputting)

Present Perfect

(Befejezett jelen idő)

Képzése:

+          A + have/has + ige 3. alak + J + T + H

            pl.: He has been to London.

 

—         A + have/has + not + ige 3. alak + J + T + H

pl.: She hasn’t been to London yet.

 

?          Have/Has + A + ige 3. alak + J + T + H ?

            pl.: Have you ever been to London?

 

Használata:

1.       A múltban kezdődött és befejeződött cselekvésnek a jelenben eredménye van. (I have broken the window.)

2.       A múltban kezdődött, a jelenben is tart és a jövőben is tartani fog. (I have lived here for 10 years.)

3.       A múltban kezdődött és a beszéd pillanatáig tartott a cselekvés. (I haven’t seen you for ages.)

4.       A múltban kezdődött, és a nagyon közeli múltban befejeződött a cselekvés. /”Éppen most”-tal fordítjuk/ (I have just arrived.)

5.       Amikor a cselekvés megtörténtét próbáljuk kifejezni. (I have never eaten ice-cream. Have you ever eaten chocolate?)

 

Időhatározók:

yet, already, recently, never, ever, since, for (5 years), lately, just

 

Kérdőszavak:

How long? Since when?

Present Perfect Continuous

(Folyamatos-befejezett jelen idő)

Képzése:

+          A + have/has + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I have been waiting for an hour, but the bus hasn’t come yet.

 

—         A + have/has + not + been + ige + -ing + J + T + H

pl.: He hasn’t been living here since 1987.

 

?          Have/Has + A + been + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Have you been singing since you were 17 years old?

 

Használata:

1.       A múltban kezdődött, a beszéd pillanatában is folyamatban lévő, és ajövőben is folytatódó cselekvés kifejezésére. (I have been waiting for the bus for 2 hours.)

2.       A múltban kezdődött, a múltban be is fejeződött cselekvés kifejezésére, aminek a jelenben is eredménye van és a múltbeli folyamatosságát hangsúlyozzuk.

Ø       Lehet időhatározóval: I’m tired, because I have been working hard all day.

Ø       Lehet időhatározó nélkül: I’m tired, because I have been working hard.

3.       Hogyha az eredmény mellett a felháborodáson van a hangsúly. (Who has been eating with my spoon?)

 

Időhatározók:

for (5 years), since

 

Kérdőszavak:

How long? Since when?

Simple Past

(Egyszerű múlt idő)

Képzése:

+          A + ige 2. alak + J + T + H

            pl.: I went for a walk yesterday.

 

—         A + did + not + ige 1. alak + J + T + H

pl.: She didn’t read last week.

 

?          Did + A + ige 1. alak + J + T + H ?

            pl.: Did you go to school when you were ill?

 

Használata:

1.       A cselekvés a múltban elkezdődött, befejeződött és nincs köze a jelenhez. (I read a book yesterday.)

2.       Múltbeli szokásos ismétlődő cselekvés kifejezésére. (I went school, when I was 6 years old.)

3.       Narratív, elbeszélő szövegekben, történet elmesélésekor.

4.       A múltban egy időszakot kitöltő cselekvés, ami lezáródott.

5.       Múltbeli cselekvés, ami a jövőben nem ismétlődhet meg. (I met John Lennon.)

6.       Múltbeli egyszeri cselekvés. (I watched TV yesterday.)

 

Időhatározók:

yesterday, yesterday evening, last night, last week, last year, last month, in 1952, in September, in Spring, on Monday, for (5 years), 2 hours ago, 2 years ago

 

Kérdőszó:

when?

Past Continuous

(Folyamatos múlt idő)

Képzése:

+          A + was/were + ige + -ing + J + T + H

            pl.: She was reading yesterday afternoon.

 

—         A + was/were + not + ige + -ing + J + T + H

pl.: I wasn’t walking yesterday afternoon.

 

?          Was/Were + A + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Were you playing basketball while your mother was doing the shopping?

 

Használata:

1.       A múlt egy adott időpontjában folyamatosan zajló cselekvés kifejezésére. (I was reading at 6 o’clock yesterday.)

2.       A múlt egy adott időtartamában zajló cselekvés kifejezésére. (I was dancing all afternoon.)

3.       A múltban két párhuzamosan zajló cselekvés kifejezésére. (While my mother was ironing, Joe was singing in the toilet.)

4.       A múltban folyamatosan zajló cselekvés közben egy esemény történik. /Az esemény = Simple Past; a cselekvés = Past Continuous/ (I was sleeping when my mother came home.)

 

Időhatározók:

at 3 o’clock, all afternoon, when…, as…, while…, from…to, between…and…

Past Perfect

(Befejezett múlt idő)

Képzése:

+          A + had + ige 3. alak + J + T + H

            pl.: She had done the ironing, when her husband came home.

 

—         A + had + not + ige 3. alak + J + T + H

pl.: He hadn’t made the coffee, when his wife got up.

 

?          Had + A + ige 3. alak + J + T + H ?

            pl.: Had you done your homework by that time?

 

Használata:

1.       Egy múlt idejű cselekvés kifejezése, amely a másik múlt idejű cselekvéshez viszonyítva:

Ø       már befejeződött. (I had finished my homework when Joe arrived home.)

Ø       még folyamatban van. (I had been in the army for 10 years when we met.)

2.       Az időben hozzánk közelebbi cselekvést helyettesíthetjük időhatározós szerkezettel. (By that time, by than, by 6 o’clock)

3.       Múltbeli cselekvés, amelynek a múltban volt eredménye. (I had worked in the garden that’s why I was tired yesterday.)

 

Kötőszavak:

when, before, after, by the time, by that time, by…

Past Perfect Continuous

(Folyamatos-befejezett múlt idő)

Képzése:

+          A + had + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I had been living here for 3 years, when we met.

 

—         A + had + not + been + ige + -ing + J + T + H

pl.: She hadn’t been working here, when the new boss came.

 

?          Had + A + been + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Had you been living here, when your neighbour died?

 

Használata:

1.       Egy múlt idejű cselekvéshez viszonyítva egy másik múlt idejű cselekvés már elkezdődött és azután is folytatódott. (I had been working for the army for 2 years when we met.)

2.       A múlt idejű cselekvésnek a múltban eredménye volt. (I was tired, because I had been working in the garden /all day/.)

 

Időhatározók:

for (2 hours), since

Simple Future

(Egyszerű jövő idő)

Képzése:

+          A + will + ige 1. alak + J + T + H

            pl.: I will go to visit you.

 

—         A + will + not + ige 1. alak + J + T + H

pl.: I won’t do my homework.

 

?          Will + A + ige 1. alak + J + T + H ?

            pl.: Will you do the shopping?

 

Használata:

1.       Jövő idejű cselekvés kifejezésére, amit a beszélő a beszéd pillanatában dönt el. (What will you do now?)

2.       Jóslásnál. (Your test will be 5.)

3.       Ígéretél. (I will do my homework.)

4.       Szándéknál. (I will help you.)

5.       Fenyegetésnél. (I will kill you.)

 

Időhatározók:

next Saturday, tomorrow, in 2 weeks, by tomorrow

Future Continuous

(Folyamatos jövő idő)

Képzése:

+          A + will + be + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I will be watching TV from 8:00 to 10:00.

 

—         A + will + not + be + ige + -ing + J + T + H

pl.: She will not be reading, when her sister goes away.

 

?          Will + A + be + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Will you be playing basketball tomorrow afternoon?

 

Használata:

1.       A jövő egy adott időpontjában vagy időtartamában folymatosan zajló cselekvés kifejezésére. (I will be swimming at 5 o’clock tomorrow.)

2.       A jövőben két cselekvés összehasonlításakor, amikor az egyik folyamatosan történik, a másik egyszeri cselekvés. (I will be reading when he comes home)

3.       Olyan jövő idejű cselekvés kifejezésére, amely rendszeresen ismétlődik, tehát biztosan meg fog történni.

Future Perfect

(Befejezett jövő idő)

Képzése:

+          A + will + have + ige 3. alak + J + T + H

            pl.: By the end of the year, my father will have been 43 years old.

 

—         A + will + have + not + ige 3. alak + J + T + H

pl.: He will haven’t finished his work by tomorrow.

 

?          Will + A + have + ige 3. alak + J + T + H ?

            pl.: Will you have read the book by the next week?

 

Használata:

1.       A jövő egy adott időpontjában az adott cselekvés már múlt lesz, vagy be lesz fejezve. (By the end of the month, he will have been here for 10 years.)

Future Perfect Continuous

(Folyamatos-befejezett jövő idő)

Képzése:

+          A + will + have + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: By the end of January we will have been living here for 8 years.

 

—         A + will + not + have + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: He won’thave been working here for 1 year by the end of the week.

 

?          Will + A + have + been + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Will you have been going in this school for 5 years by the end of the year?

 

Használata:

1.       A jövő egy időpontjából visszatekintve a cselekvés már egy ideje folyamatban van, még nem fejeződött be, és nem is tudjuk, hogy mikor fog befejeződni. (By the end of the next month, he will have been working here for 10 years.)

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Eyiju61

(Amawa48, 2019.02.01 02:32)

https://safayaopera.tumblr.com
https://feebz01.tumblr.com
https://dunyanin-belirsizlikleri.tumblr.com
https://lavignez-flexing.tumblr.com
https://agravio-moral.tumblr.com
https://kiarasa0r.tumblr.com
https://foreverloss.tumblr.com
https://sorryforrdeadyou.tumblr.com
https://whowizzy.tumblr.com
https://thewindsingstome.tumblr.com

Sapen33

(Irubi06, 2019.02.01 01:27)

https://ajkadon-a-nevetesem.tumblr.com
https://lordeismydxp.tumblr.com
https://heartbreakdubb.tumblr.com
https://69shadesss.tumblr.com
https://moonligh---t.tumblr.com
https://demonicsinners6.tumblr.com
https://trendyboyy.tumblr.com
https://lavignez-flexing.tumblr.com
https://prettylilgms.tumblr.com
https://7h01.tumblr.com

Otanu10

(Oluvo61, 2019.02.01 01:23)

https://deaddragonflies.tumblr.com https://mingau-de-chocolate.tumblr.com https://alevel-study.tumblr.com https://insensiveis.tumblr.com https://vampiresah.tumblr.com https://lydia-is-mediocre.tumblr.com https://dulcevirtual.tumblr.com https://daisydaehwi.tumblr.com https://cxxtbala.tumblr.com https://skrewz.tumblr.com https://babyggirl98.tumblr.com https://thekadupulflower.tumblr.com

Rifiw46

(Ezita94, 2019.02.01 00:36)

https://ghettonificent.tumblr.com https://rawanalsab.tumblr.com https://thatloginceshipper.tumblr.com https://malditadoinferno.tumblr.com https://romance-entre-las-letras-el-y-yo.tumblr.com https://nightcore765.tumblr.com https://arteratureponder.tumblr.com https://xiintaii.tumblr.com https://marina-diamandis-moved.tumblr.com https://mythoughtsbl0g.tumblr.com https://lindastory.tumblr.com https://root-shaw-shoot.tumblr.com https://ic69.tumblr.com https://cayden420.tumblr.com https://the-glass-flamenco.tumblr.com

Iculu57

(Efige67, 2019.02.01 00:29)

https://jayminde.tumblr.com
https://catchmehazza.tumblr.com
https://l-feufollet.tumblr.com
https://order-amantadine-100mg.tumblr.com
https://lindastory.tumblr.com
https://stuckyjpeg.tumblr.com
https://niflrekkr.tumblr.com
https://binaevymii.tumblr.com
https://loucolobolupin.tumblr.com
https://nobody-4-fun.tumblr.com
https://sad-boy305.tumblr.com
https://oqueelaera.tumblr.com
https://la-mejorr.tumblr.com
https://dr-seaweed.tumblr.com
https://thewindsingstome.tumblr.com
https://our-theory-of-gravity.tumblr.com

Jiyer84

(Ibapi43, 2019.02.01 00:25)

https://purificados.tumblr.com https://niflrekkr.tumblr.com https://nao-acorde.tumblr.com https://la-mejorr.tumblr.com https://punishedstrider.tumblr.com https://skrewz.tumblr.com https://prettylilgms.tumblr.com https://danalovestaylor.tumblr.com https://splw.tumblr.com https://root-shaw-shoot.tumblr.com https://s-kippp.tumblr.com https://beleitous.tumblr.com https://minjoooonie.tumblr.com https://figliadella-luna.tumblr.com https://norisool.tumblr.com https://dankdimmadomedougdimmsdimmadome.tumblr.com https://lapsopoetico.tumblr.com

Faxas14

(Emuja21, 2019.01.31 23:06)

https://sansahawke.tumblr.com
https://bunearycafe.tumblr.com
https://leben-kaempfen-sterben.tumblr.com
https://letters-and-fire.tumblr.com
https://ciarasport.tumblr.com
https://heartbreakdubb.tumblr.com
https://blanc-perfumes.tumblr.com
https://n-i-n-a01.tumblr.com
https://avecesfrancisca.tumblr.com
https://unhl.tumblr.com
https://rkimzi.tumblr.com
https://dulcevirtual.tumblr.com
https://bengelmiyomknksizgidin.tumblr.com
https://marina-diamandis-moved.tumblr.com
https://splw.tumblr.com
https://curvesgalorexx.tumblr.com
https://letsupload.tumblr.com
https://order-amantadine-100mg.tumblr.com

Aboko72

(Hacuv38, 2019.01.31 20:22)

https://xxjenesaisquoixx.tumblr.com
https://bjaubello27.tumblr.com
https://justlife03.tumblr.com
https://adstritoo.tumblr.com
https://brotapreta.tumblr.com
https://hold-on-to-memories.tumblr.com
https://not-good-at-goodbyes.tumblr.com
https://manberpigg.tumblr.com
https://fakehappy24.tumblr.com
https://mxstergrinch.tumblr.com

Jeroy38

(Ipujo05, 2019.01.31 20:12)

https://zrezygnowani-e.tumblr.com https://ayvidamia.tumblr.com https://kaio0907.tumblr.com https://malditadoinferno.tumblr.com https://jousestroked.tumblr.com https://timetomakechimmyfuckingchangas.tumblr.com https://sensitive97.tumblr.com https://lil-zone.tumblr.com https://69shadesss.tumblr.com https://bruiseddollyy.tumblr.com https://ajdias.tumblr.com https://lilmintyoongl.tumblr.com https://arteratureponder.tumblr.com https://xxsayitbeforeitstoolate.tumblr.com

Upali01

(Mahav03, 2019.01.31 18:41)

https://cursedbuthappy.tumblr.com https://nizhoninochez101.tumblr.com https://lartestunetoile1.tumblr.com https://j0yful4n4rchy.tumblr.com https://outcvst-kid.tumblr.com https://possofarceladasola.tumblr.com https://ghettonificent.tumblr.com https://sansahawke.tumblr.com https://xxsayitbeforeitstoolate.tumblr.com https://leobubblegum.tumblr.com https://se-como-salirme-de-las-cuerdas.tumblr.com

Xiloh88

(Hituz45, 2019.01.31 18:18)

https://lesko.com/q2a/index.php?qa=45461&qa_1=donde-para-ordenar-lifta-40-mg-entrega-r%C3%A1pida-ecuador
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/amitriptyline-puedo-comprar-sin-receta-de-forma-segura-paraguay
http://jaktlumaczyc.pl/78311/faco-comprar-cefpodoxima-vantin-generico-internet-brasil
http://www.facecool.com/profiles/blogs/site-pour-achat-pahtension-sildenafil-citrate-150mg-acheter
http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/je-veux-acheter-du-copegus-acheter-ribavirin-100-en-suisse
http://usguide101.com/qa/index.php?qa=1336598&qa_1=donde-la-orden-cycrin-medroxyprogesterone-mg-buen-precio-us
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-methocarbamol-500-mg-sin
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/clorpromazina-50-mg-puedo-comprar-sin-receta-online-rep-blica-de
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-danazol-barato-per-precio-de-la
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/buy-stromectol-3mg-cheap-buying-stromectol-online-in-us
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/phenytoin-100mg-como-comprar-online-el-salvador
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-tiotropio-entrega-r-pida
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-elimite-permethrin-30mg-gen-rico-envio-rapido
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-sensipin-clozapine-gen-rico-e-quanto
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-cefdinir-omnicef-gen-rico
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/detrol-tolterodine-2-mg-livraison-express-bon-marche-acheter
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-ciclosporina-de-forma
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/terbinafine-como-comprar-gen-rico-sem-receita-on-line-brasil
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-diaminodiphenyl-sulfon-3
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-lambipol-lamotrigine-25-mg-mais-barato-internet
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-flucortis-y-pagar-con-mastercard
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/cilostazol-100-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-con-env-o-gratis

Ketum95

(Uyobe22, 2019.01.31 17:54)

http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/order-ethambutol-hydrochloride-600mg-without-prescription http://recampus.ning.com/profiles/blogs/buy-cheap-ethinylestradiol-norgestrel-0-3-mg-online-can-i http://korsika.ning.com/profiles/blogs/achat-express-super-p-force-100-60-mg-prix-du-super-p-force-en http://www.facecool.com/profiles/blogs/ursodiol-300-mg-bas-prix-livraison-discrete-urso-prix-lyon http://socialchangesa.com/blogs/post/73703 http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-desloratadina-sin-receta http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/chloroquine-sans-ordonnance-commander-2019-acheter-aralen http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-losartana-50-mg-gen-rico-entrega-em-48h-no-brasil http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-buspar-sin-receta-barato-argentina http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/kalixocin-clarithromycin-bas-prix-sans-ordonnance-clarithromycin http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-generico-etambutol-800mg-sin-receta-con-garantia http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/pioglitazonum-donde-puedo-comprar-de-calidad-comprar-pioglitazone http://movsam.ning.com/profiles/blogs/etionamida-comprar-en-una-farmacia-online-todo-en-medicinas http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/isoptin-verapamil-120mg-baisse-prix-le-prix-du-isoptin-en-algerie https://www.loosemusicent.com/blogs/1192/14331/meilleur-site-commander-ethionamide-250-mg-mastercard-acheter http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-abaglin-gabapentin-sin-receta-con http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-super-p-force-sildenafil-dapoxetine-100-60mg-baisse

Xogok59

(Veyes72, 2019.01.31 17:40)

http://soruanaliz.com/index.php/23482/lincomycin-500-mg-comprar-sin-receta-buen-precio-andorra http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/order-ivermectin-3mg-online-ivermectin-backorder-2019-uk http://korsika.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-ribavirina-200-mg-en-l-nea-us-comprar-rebetol-200-mg http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/trouver-du-lioresal-10-mg-site-vente-lioresal http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/hidroclorotiazida-esidrix-5mg-como-comprar-de-forma-segura-na http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-imitrex-sumatriptan-con http://www.facecool.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-rocaltrol-calcitriol-barato-m-xico http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/comprar-atomoxetine-sin-receta-en-internet-ecuador http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/buy-tamsulosin-0-4mg-tamsulosin-where-can-i-buy-ireland http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-zylapour-allopurinol-100mg http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-zeagra-sildenafil-citrate-120mg-de http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/pulmicort-turbuhaler-como-puedo-comprar-sin-receta-env-o-libre http://whazzup-u.com/profiles/blogs/longis-como-posso-comprar-pre-o-tadalafil-10-mg-bula-pre-o http://hageriderma.com/qtoa/index.php?qa=175763&qa_1=luvox-fluvoxamine-donde-comprar-puerto-fluvoxamine-receta http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/order-sumycin-250mg-where-to-order-tetracycline-quick-shipping

Degul47

(Pucom08, 2019.01.31 17:36)

http://brooklynne.net/profiles/blogs/valacyclovir-1000mg-comprar-sin-receta-urgente-espa-a
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-gen-rico-do-peptac-40-mg-urgente-pela-internet
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-skelaxin-400-mg-generique-bas-prix-mastercard
http://bricolocal.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-doxazosina-1mg-sin-receta
http://property.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-fosamax-35mg-sin-receta-de
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/triamcinolona-puedo-comprar-con-seguridad-costa-rica
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=72678&qa_1=realizar-pedido-spedra-receta-segura-panam%C3%A1-comprar-avanafil
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-avanafilo-100-mg-al-mejor-precio
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/buy-isoptin-40-mg-online-where-to-purchase-verapamil-in-approved
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-tefor-entrega-em-48-horas-na-internet
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/comprar-bicamed-bicalutamide-gen-rico-de-forma-segura-internet
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-rhinocort-sin-receta-en-farmacia-online-costa
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/avanafil-o-achat-livraison-rapide-de-avanafil

Oxuqe18

(Isoco34, 2019.01.31 17:06)

http://www.facecool.com/profiles/blogs/buy-salmeterol-fluticasone-100-50mg-safely-retail-cost-of
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-generico-azelastina-en-internet
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/losartan-hydrochlorothiazide-12-5-mg-o-commander-losartan
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/vigrande-buy-online-how-to-purchase-sildenafil-citrate-free
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/ivectin-donde-comprar-sin-receta-con-seguridad-espa-a-comprar
http://www.facecool.com/profiles/blogs/order-cheap-apeplus-5mg-online-where-can-i-buy-finasteride-cheap
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/acarbosa-25mg-como-comprar-en-internet-republica-de-nicaragua
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-tadarich-60-mg-al-mejor-precio-chile
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/purchase-discount-erotid-20-mg-how-can-i-purchase-tadalafil-in
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=68851&qa_1=acheter-amoxapine-site-serieux-vente-libre-asendin-espagne
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/buy-lysto-50mg-how-much-lysto-cost-100mg
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-orlistat-120mg-sin-receta-fiable
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-glide-glipizide-5-mg-buen-precio-estados
http://answers.codelair.com/25108/losartan-hidroclorotiazida-hyzaar-comprar-segura-brasil
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/glipizida-comprar-entrega-r-pida-puerto-rico
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/losartan-comprar-en-una-farmacia-online-aprobada-nicaragua
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-t-fil-tadalafil-otc-france
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-indinavir-400-mg-sin-receta-en-internet
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/esomeprazole-40-mg-en-ligne-sur-internet-prix-de-nexium
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/puedo-comprar-cloxacilina-sin-receta-en-farmacia-online-chile
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/purchase-low-price-sanagra-100-mg-where-can-i-order-sildenafil
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-furazolidona-sin-receta
http://bioimagingcore.be/q2a/60275/discount-clomid-order-online-purchase-clomiphene-delivery
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-clonidina-env-o-r-pido-andorra
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=27757&qa_1=comprar-sildenafil-sildenafil-gen%C3%A9rico
http://answers.codelair.com/27021/bigfun-comprar-forma-segura-m%C3%A9xico-tadalafil-donde-comprar

Yasal89

(Hegah20, 2019.01.31 16:49)

https://madbuddy.club/blogs/post/33462 http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-valaciclovir-1000mg-sin http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=27943&qa_1=comprar-sofosbuvir-gen%C3%A9rico-generico http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/asendin-50-mg-o-commander-achat-asendin-100-en-ligne http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-gen-rico-inderal-la-entrega-24h-pela-net-no http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-toprol-metoprolol-25-mg-boite-toprol-prix http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/palnaxol-oxybutynin-5mg-comprar-online-bolivia-comprar-oxybutynin http://korsika.ning.com/profiles/blogs/cefpodoxima-donde-puedo-comprar-sin-receta-de-calidad-rep-blica http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/mebendazol-comprar-en-farmacia-en-linea-con-seguridad-panam http://www.prds66.fr/profiles/blogs/rizatriptan-10mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-r-pido-chile http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/asendin-amoxapine-100-mg-donde-comprar-de-confianza-rep-blica-de http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-amizepin-carbamazepine-acheter-du-carbamazepine http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-avapro-sin-receta-de-confianza http://korsika.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-generico-amoxicilina-clavulanico-500-125mg-sin http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-loxapina-10mg-sin-receta-de-calidad-espa-a

Ebupu08

(Xaxax28, 2019.01.31 16:35)

https://bemysoul.com/blogs/post/16728
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-celexa-r-pido-costa-rica-amazon-comprar-celexa
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/buy-generic-plavix-75-mg-online-what-is-the-cost-of-plavix-per
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/metaxalone-400-mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-en-l-nea
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/antabuse-livraison-rapide-bon-prix-acheter-en-ligne-du-antabuse
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-furosemide-de-forma
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-filda-sin-receta-con-garantia
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/metformine-1000mg-o-achat-pas-cher-metformine-sans-ordonnance
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-doxiciclina-100-mg-buen
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-amitriptilina-50mg-sin-receta-ahora-estados
http://showmeanswer.com/index.php?qa=42199&qa_1=omeprazol-comprar-farmacia-recomendada-rep%C3%BAblica-omeprazol
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/vigrasol-order-online-how-can-i-order-sildenafil-citrate-quick
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/order-salmeterol-online-order-salmeterol-cape-town
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/gront-comprar-ahora-espa-a-que-gront-comprar-en-farmacia
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-anastrozol-arimidex-gen-rico-online-rep
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/order-bromocriptine-2-5mg-online-online-uk-pharmacies
http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/76/13853/para-comprar-vardenafilo-40-mg-sin-receta-de-confianza-chile
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=26286&qa_1=dutasterida-gen%C3%A9rico-pre%26%23231-comprimido
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/munobal-order-how-to-order-felodipine-in-trusted-medstore

Eweco58

(Mafus92, 2019.01.31 15:50)

http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/levotiroxina-comprar-en-farmacia-en-linea-recomendada-bolivia http://flutes.ning.com/profiles/blogs/synalis-tadalafil-como-comprar-pre-o-pela-net-brasil http://answers.codelair.com/25852/farmacia-comprar-generico-topiramato-entrega-comprar-original http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/low-price-bupron-sr-150-mg-buy-online-where-to-buy-bupropion http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-bimatoprosta-n-o-precisa-receita-m-dica http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/buy-tegretol-200mg-cheap-where-to-order-carbamazepine-in-verified http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/achat-sporanox-itraconazole-itraconazole-avec-ordonnance-en-ligne http://property.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-generico-tecnomax-150-mg-ahora-espa-a-comprar http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/amlodipino-comprar-sin-receta-buen-precio http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-bamirac-sildenafil-citrate-sin-receta-y-pagar http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/achat-express-amitriptyline-baisse-prix-sans-ordonnance http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/cheap-mesalamine-400-mg-order-online-mesalamine-cheap http://recampus.ning.com/profiles/blogs/order-clomipramine-hcl-buy-clomipramine-hcl-real-buying-online http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/buy-indapamide-2-5mg-how-can-i-order-lozol-online http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-gabapentina-buen-precio-paraguay-se http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-diphantoine-100mg-de-calidad-m-xico http://www.prds66.fr/profiles/blogs/labetalol-200mg-en-ligne-pas-cher-livraison-gratuit-tarif http://flutes.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-amoxapine-100mg-gen-rico-sem-receita http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/rivastigmine-tartrate-pas-cher-securise-commande-exelon http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/labetalol-50mg-como-comprar-de-calidad-paraguay-trandate-50-mg-se http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-generico-megafort-tadalafil-10mg-env-o http://laguiadelasvegas.com/afiliados/blogs/post/101292 http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/irbosyd-135mg-comprar-barato-portugal http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/cheap-rizact-5mg-order-online-is-it-legal-to-buy-rizact-online http://movsam.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-cialysin-tadalafil-10mg-urgente-na-internet http://dmoney.ru/47255/dapoxetina-donde-comprar-env%C3%ADo-gratis-venezuela-dapoxetina http://movsam.ning.com/profiles/blogs/calcitriol-0-25-mg-en-ligne-acheter-sans-ordonnance-calcitriol-0 http://brooklynne.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-glukenil-repaglinide-1mg-al-mejor http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/rizatriptan-5-mg-como-comprar-de-confianza

Ozico19

(Goroq21, 2019.01.31 15:37)

http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=32490&qa_1=warfarina-comprar-farmacia-argentina-warfarina-colombia http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=22042&qa_1=quetiapine-gen%C3%A9rico-internet-portugal http://answers.codelair.com/28929/comprar-danocrine-danazol-receta-urgente-puerto-danazol-precio http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/alfacalcidol-0-001mg-o-en-commander-pas-cher-achat-alfacalcidol http://social.leembe.com/blogs/post/43129 http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-dulcolax-sin-receta-con-seguridad-per http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/azatioprina-imuran-50mg-como-comprar-pela-net http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-rivastigmina-1-5-mg-de-calidad http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/clindamicina-puedo-comprar-buen-precio-chile-venta-clindamicina http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/order-tadaflo-10-mg-cheap-tadaflo-discount-coupons-2019 http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-benzhexol-trihexyphenidyl-2mg-sin-receta-ahora http://bricolocal.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ropark-ropinirole-sin http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-neurexal-gabapentin-300-mg-sin-receta http://property.ning.com/profiles/blogs/vilas-como-puedo-comprar-en-farmacia-online-reino-de-espa-a

Imima58

(Juxec10, 2019.01.31 14:52)

http://source1law.com/s1l/blogs/235/8196/indinavir-sulfate-indinavir-comprar-sem-prescricao-bula-de-re http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-epivir-hbv-com-frete-gr-tis-na http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tadaflo-20mg-env-o-libre-el http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/amitriptilina-25mg-comprar-en-farmacia-en-linea-ahora-mismo-panam http://whazzup-u.com/profiles/blogs/buy-proscar-5mg-proscar-buy-in-south-africa http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-noroxin-norfloxacin-400mg-sin-receta-de-calidad http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-fluconazol-sin-receta-env-o-libre http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/zidovudine-en-ligne-pas-cher-commander-avec-visa-acheter-retrovir http://socialchangesa.com/blogs/post/74676 http://www.prds66.fr/profiles/blogs/purchase-alfacalcidol-0-001-mg-where-can-i-buy-alfacip-without http://www.facecool.com/profiles/blogs/metformine-baisse-prix-internet-livraison-discrete-ou-acheter http://clan.hupshup.com/blogs/post/23254 http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-salmeterol-sin-receta-fiable-puerto-rico http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-mefenamic-acid-500mg-por-internet-espa-a http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-ismo-isosorbide-mononitrate-30-mg-ismo-generique http://korsika.ning.com/profiles/blogs/anastrozole-1mg-o-acheter-anastrozole-le-moins-cher-paris http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/betapace-40mg-order-cheap-where-to-buy-sotalol-safely http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/carbonato-de-litio-300-mg-comprar-mais-barato-portugal http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/comprar-gelpin-gen-rico-com-frete-gr-tis-brasil-generico-do http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-olmesartan-20-mg-sin-receta-con http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/catapres-clonidine-0-1-mg-bon-marche-site-fiable-existe-t-il-du http://wu-world.com/profiles/blogs/salbubronch-salbutamol-pas-cher-et-sans-ordonnance-commande-du http://answers.codelair.com/26664/seguro-comprar-varfarina-urgente-online-pre&#231-varfarina http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-esidrex-hydrochlorothiazide-r-pido


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

Következő »