Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Simple Present

(Egyszerű jelen idő)

Képzése:

+          A + ige 1. alak (E/3. sz.: ige + s) + J + T + H

            pl.: I usually get up at 6:30.

 

—         A + do/does + not + ige 1. alak + J + T + H

pl.: She doesn’t get up at 6:30.

 

?          Do/Does + A + ige 1. alak + J + T + H ?

            pl.: Do you usually get up at 6:30?

 

Használata:

1.       Szokásos ismétlődő cselekvés kifejezésére. (I usually watch TV every evening.)

2.       Általános igazságok kifejezésére. (Wather boiles at 100 Co.)

3.       Utazással kapcsolatos, előre eltervezett jövőbeli cselekvés kifejezésére. (I arrive in Paris at 2 p.m. and than I go to London.)

4.       Narratív, elbeszélő szövegekben /regények, filmek leírásánál/

5.       Here/There szavakkal a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (Here she comes/There she goes)

 

Időhatározók:

usually, every day, often, sometimes, never, rarely, always, on Monday, twice a week, occasionally, generally

 

Helyesírási tudnivalók:

1.       Ha az ige o, x, sh, ch, s-re végződik E/3. személyben –es ragot kap.

2.       Ha az ige y-ra végződik, és mássalhangzó előtt áll, E/3. személyben i-re változik (pl.: studyèstudies)

Present Continuous

(Folyamatos jelen idő)

Képzése:

+          A + be + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I am sitting.

 

—         A + be + not + ige + -ing + J + T + H

pl.: She is not sleeping.

 

?          Be + A + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Are you watching TV now?

 

Használata:

1.       A beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (He is walking now.)

2.       Mostanában zajló, de nem a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (I am writing a new book.)

3.       Előre eltervezett szándékos jövő idejű cselekvés kifejezésére. Időhatározóval együtt használjuk. (I am killing somebody next week.)

4.       Az always szó használatával általános, rendszeresen ismétlődő cselekvés kifejezésére, amely a beszélőt idegesíti. (He is always watching TV.)

 

Időhatározók:

now, at the moment, at present, nowadays

 

Helyesírási tudnivalók:

1.       Az –ing előtt nem ejtett e betű kiesik.

2.       A szó végi l, p, m megduplázódik.

3.       Ha a szó oe, ye, vagy nge végű, akkor nem tűnik el az e betű.

4.       Ha a szó ie-re végződik, akkor az ie y-ra változik.

5.       Igék, amelyeket nem használunk folyamatos alakban:

Ø       érzelmeket kifejező igék (pl.: like, love, hate, prefer…)

Ø       érzékelést kifejező igék (pl.: smell, see, hear…)

Ø       birtoklást kifejező igék (pl.: have, owe)

Ø       gondolati tevékenységekkel kapcsolatos igék (pl.: think, believe, want)

6.       Ha a szó egy szótagból áll, mássalhangzóra végződik és a mássalhangzó előtt magánhangzó áll, a szó végi mássalhangzó megkettőződik. (pl.: putèputting)

Present Perfect

(Befejezett jelen idő)

Képzése:

+          A + have/has + ige 3. alak + J + T + H

            pl.: He has been to London.

 

—         A + have/has + not + ige 3. alak + J + T + H

pl.: She hasn’t been to London yet.

 

?          Have/Has + A + ige 3. alak + J + T + H ?

            pl.: Have you ever been to London?

 

Használata:

1.       A múltban kezdődött és befejeződött cselekvésnek a jelenben eredménye van. (I have broken the window.)

2.       A múltban kezdődött, a jelenben is tart és a jövőben is tartani fog. (I have lived here for 10 years.)

3.       A múltban kezdődött és a beszéd pillanatáig tartott a cselekvés. (I haven’t seen you for ages.)

4.       A múltban kezdődött, és a nagyon közeli múltban befejeződött a cselekvés. /”Éppen most”-tal fordítjuk/ (I have just arrived.)

5.       Amikor a cselekvés megtörténtét próbáljuk kifejezni. (I have never eaten ice-cream. Have you ever eaten chocolate?)

 

Időhatározók:

yet, already, recently, never, ever, since, for (5 years), lately, just

 

Kérdőszavak:

How long? Since when?

Present Perfect Continuous

(Folyamatos-befejezett jelen idő)

Képzése:

+          A + have/has + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I have been waiting for an hour, but the bus hasn’t come yet.

 

—         A + have/has + not + been + ige + -ing + J + T + H

pl.: He hasn’t been living here since 1987.

 

?          Have/Has + A + been + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Have you been singing since you were 17 years old?

 

Használata:

1.       A múltban kezdődött, a beszéd pillanatában is folyamatban lévő, és ajövőben is folytatódó cselekvés kifejezésére. (I have been waiting for the bus for 2 hours.)

2.       A múltban kezdődött, a múltban be is fejeződött cselekvés kifejezésére, aminek a jelenben is eredménye van és a múltbeli folyamatosságát hangsúlyozzuk.

Ø       Lehet időhatározóval: I’m tired, because I have been working hard all day.

Ø       Lehet időhatározó nélkül: I’m tired, because I have been working hard.

3.       Hogyha az eredmény mellett a felháborodáson van a hangsúly. (Who has been eating with my spoon?)

 

Időhatározók:

for (5 years), since

 

Kérdőszavak:

How long? Since when?

Simple Past

(Egyszerű múlt idő)

Képzése:

+          A + ige 2. alak + J + T + H

            pl.: I went for a walk yesterday.

 

—         A + did + not + ige 1. alak + J + T + H

pl.: She didn’t read last week.

 

?          Did + A + ige 1. alak + J + T + H ?

            pl.: Did you go to school when you were ill?

 

Használata:

1.       A cselekvés a múltban elkezdődött, befejeződött és nincs köze a jelenhez. (I read a book yesterday.)

2.       Múltbeli szokásos ismétlődő cselekvés kifejezésére. (I went school, when I was 6 years old.)

3.       Narratív, elbeszélő szövegekben, történet elmesélésekor.

4.       A múltban egy időszakot kitöltő cselekvés, ami lezáródott.

5.       Múltbeli cselekvés, ami a jövőben nem ismétlődhet meg. (I met John Lennon.)

6.       Múltbeli egyszeri cselekvés. (I watched TV yesterday.)

 

Időhatározók:

yesterday, yesterday evening, last night, last week, last year, last month, in 1952, in September, in Spring, on Monday, for (5 years), 2 hours ago, 2 years ago

 

Kérdőszó:

when?

Past Continuous

(Folyamatos múlt idő)

Képzése:

+          A + was/were + ige + -ing + J + T + H

            pl.: She was reading yesterday afternoon.

 

—         A + was/were + not + ige + -ing + J + T + H

pl.: I wasn’t walking yesterday afternoon.

 

?          Was/Were + A + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Were you playing basketball while your mother was doing the shopping?

 

Használata:

1.       A múlt egy adott időpontjában folyamatosan zajló cselekvés kifejezésére. (I was reading at 6 o’clock yesterday.)

2.       A múlt egy adott időtartamában zajló cselekvés kifejezésére. (I was dancing all afternoon.)

3.       A múltban két párhuzamosan zajló cselekvés kifejezésére. (While my mother was ironing, Joe was singing in the toilet.)

4.       A múltban folyamatosan zajló cselekvés közben egy esemény történik. /Az esemény = Simple Past; a cselekvés = Past Continuous/ (I was sleeping when my mother came home.)

 

Időhatározók:

at 3 o’clock, all afternoon, when…, as…, while…, from…to, between…and…

Past Perfect

(Befejezett múlt idő)

Képzése:

+          A + had + ige 3. alak + J + T + H

            pl.: She had done the ironing, when her husband came home.

 

—         A + had + not + ige 3. alak + J + T + H

pl.: He hadn’t made the coffee, when his wife got up.

 

?          Had + A + ige 3. alak + J + T + H ?

            pl.: Had you done your homework by that time?

 

Használata:

1.       Egy múlt idejű cselekvés kifejezése, amely a másik múlt idejű cselekvéshez viszonyítva:

Ø       már befejeződött. (I had finished my homework when Joe arrived home.)

Ø       még folyamatban van. (I had been in the army for 10 years when we met.)

2.       Az időben hozzánk közelebbi cselekvést helyettesíthetjük időhatározós szerkezettel. (By that time, by than, by 6 o’clock)

3.       Múltbeli cselekvés, amelynek a múltban volt eredménye. (I had worked in the garden that’s why I was tired yesterday.)

 

Kötőszavak:

when, before, after, by the time, by that time, by…

Past Perfect Continuous

(Folyamatos-befejezett múlt idő)

Képzése:

+          A + had + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I had been living here for 3 years, when we met.

 

—         A + had + not + been + ige + -ing + J + T + H

pl.: She hadn’t been working here, when the new boss came.

 

?          Had + A + been + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Had you been living here, when your neighbour died?

 

Használata:

1.       Egy múlt idejű cselekvéshez viszonyítva egy másik múlt idejű cselekvés már elkezdődött és azután is folytatódott. (I had been working for the army for 2 years when we met.)

2.       A múlt idejű cselekvésnek a múltban eredménye volt. (I was tired, because I had been working in the garden /all day/.)

 

Időhatározók:

for (2 hours), since

Simple Future

(Egyszerű jövő idő)

Képzése:

+          A + will + ige 1. alak + J + T + H

            pl.: I will go to visit you.

 

—         A + will + not + ige 1. alak + J + T + H

pl.: I won’t do my homework.

 

?          Will + A + ige 1. alak + J + T + H ?

            pl.: Will you do the shopping?

 

Használata:

1.       Jövő idejű cselekvés kifejezésére, amit a beszélő a beszéd pillanatában dönt el. (What will you do now?)

2.       Jóslásnál. (Your test will be 5.)

3.       Ígéretél. (I will do my homework.)

4.       Szándéknál. (I will help you.)

5.       Fenyegetésnél. (I will kill you.)

 

Időhatározók:

next Saturday, tomorrow, in 2 weeks, by tomorrow

Future Continuous

(Folyamatos jövő idő)

Képzése:

+          A + will + be + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I will be watching TV from 8:00 to 10:00.

 

—         A + will + not + be + ige + -ing + J + T + H

pl.: She will not be reading, when her sister goes away.

 

?          Will + A + be + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Will you be playing basketball tomorrow afternoon?

 

Használata:

1.       A jövő egy adott időpontjában vagy időtartamában folymatosan zajló cselekvés kifejezésére. (I will be swimming at 5 o’clock tomorrow.)

2.       A jövőben két cselekvés összehasonlításakor, amikor az egyik folyamatosan történik, a másik egyszeri cselekvés. (I will be reading when he comes home)

3.       Olyan jövő idejű cselekvés kifejezésére, amely rendszeresen ismétlődik, tehát biztosan meg fog történni.

Future Perfect

(Befejezett jövő idő)

Képzése:

+          A + will + have + ige 3. alak + J + T + H

            pl.: By the end of the year, my father will have been 43 years old.

 

—         A + will + have + not + ige 3. alak + J + T + H

pl.: He will haven’t finished his work by tomorrow.

 

?          Will + A + have + ige 3. alak + J + T + H ?

            pl.: Will you have read the book by the next week?

 

Használata:

1.       A jövő egy adott időpontjában az adott cselekvés már múlt lesz, vagy be lesz fejezve. (By the end of the month, he will have been here for 10 years.)

Future Perfect Continuous

(Folyamatos-befejezett jövő idő)

Képzése:

+          A + will + have + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: By the end of January we will have been living here for 8 years.

 

—         A + will + not + have + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: He won’thave been working here for 1 year by the end of the week.

 

?          Will + A + have + been + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Will you have been going in this school for 5 years by the end of the year?

 

Használata:

1.       A jövő egy időpontjából visszatekintve a cselekvés már egy ideje folyamatban van, még nem fejeződött be, és nem is tudjuk, hogy mikor fog befejeződni. (By the end of the next month, he will have been working here for 10 years.)

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

rzshnseccrzdooecagkpgxsmazuiufv

(ytaletrtxy, 2019.01.20 11:59)

<a href="http://writeessayhtfd.com">viagra over the counter usa</a> generic viagra mail order http://writeessayhtfd.com

acsneejrjflbyauolrolheoidwmyjgr

(vtaletstsg, 2019.01.20 08:17)

<a href="http://lizlarssen.com">is it safe to buy viagra online</a> viagra next day delivery usa http://lizlarssen.com

aseuqznewioqqgdaqeyvmsknocgfccf

(ztaletccbz, 2019.01.20 02:51)

<a href="http://lizlarssen.com">order viagra online cheap</a> where to order viagra online http://lizlarssen.com

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2019.01.19 20:34)

Шале Ла Рош Продажа квартир от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека.http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86
Сдам квартиру в Артеке +79787385984 http://www.yaltahelp.ru Жить у моря - просто!

смс рассылка для юридических лиц

(YuriylMon, 2019.01.19 12:52)

рассылка смс андроид
https://webbiz.in.ua/threads/massovye-sms-rassylki-klientam-deshevo-kachestvenno-serdito.1903/

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2019.01.18 11:27)

Шале Ла Рош Продажа квартир от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека.http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86
Сдам квартиру в Артеке +79787385984 http://www.yaltahelp.ru Жить у моря - просто!

temp mail app

(Laurenloofs, 2019.01.17 22:44)

<a href=>temporary email send</a> As a Hawaii Wedding Photographer and getting a Groom myself I have been by means of the rigors of currently being in contact with suppliers and getting promotions from possible marriage firms whilst planning for a marriage ceremony. Whilst I experienced to discover this lesson the challenging way, I'm supplying you this idea so you do not have to. One of the most advantageous items of tips I can give to any client is to set up a independent short term e mail account for your wedding preparing and use it to sign-up for keeping in contact with sellers, contests at bridal expos and whenever you are requesting data from a potential seller on-line.

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2019.01.17 19:41)

Шале Ла Рош Продажа квартир от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека.http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86
Сдам квартиру в Артеке +79787385984 http://www.yaltahelp.ru Жить у моря - просто!

Test, just a test

(Sonnygring, 2019.01.15 21:12)

Hello. And Bye.

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2019.01.15 20:46)

Шале Ла Рош Продажа квартир от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека.http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86
Сдам квартиру в Артеке +79787385984 http://www.yaltahelp.ru Жить у моря - просто!

Ordner Von Iphone Auf Mac

(Jeffreykak, 2019.01.15 11:14)

I really wish I am useful at all Gmx Mit Iphone Einrichten <a href=http://www.playtowerdefensegames.com/profiles/316822/fivoor.html>http://www.playtowerdefensegames.com/profiles/316822/fivoor.html</a>.
Iphone Von Vodafone Simlock <a href=https://hi5pokerleague.com/members/moiswap/profile/>https://hi5pokerleague.com/members/moiswap/profile/</a>. Not much to tell about myself at all.
Enjoying to be a part of this site.

college essay writers block

(WriteEmag, 2019.01.15 01:29)

cheap essay writer service <a href=http://www.acctech.us/?good-thesis-writing>good thesis writing </a> phd thesis search custom essays usa.
http://lkn.lakelandcc.edu/go/?op=generic-cialis

Need tree service?

(AndrewTem1, 2019.01.14 22:34)

<a href=https://www.google.com/maps/place/Sam's Tree & Landscape, LLC/@47.7445062,-117.4142949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x549e1c5607f35023:0xad86086abb2c142e!8m2!3d47.7445062!4d-117.4121062>tree service spokane</a> variant5

Collection of cheat codes for most popular pc games

(Isisoleou, 2019.01.14 11:32)

Hello, i recommend this site to all gamers <a href="http://www.aelos/web">Snooker cue ball control tips</a>. On it you can find cheats on pc games

Augmented reality games Ingress and POGO

(IngrGamerKes, 2019.01.14 01:24)

Hello everybody!
Do you play Ingress from Niantic Labs?

Ingress is a groundbreaking game that set the stage for another augmented reality game, Pokemon Go.

If you want to try Ingress check this topics.

<b>Ingress Mobile Game:</b>
<a href=http://bit-standart.ltd/ingress-software/ingress-glyph-predictor/>Ingress glyph predictor</a>
<a href=http://bit-standart.ltd/ingress-anomaly/ingress-resistance-cheaters/>Ingress resistance cheaters</a>
<a href=http://bit-standart.ltd/ingress-scanner/ingress-level8/>Ingress level8</a>
<a href=http://bit-standart.ltd/ingress-map/ingress-heat-sink-calculator/>Ingress heat sink calculator</a>
<a href=http://bit-standart.ltd/ingress-anomaly/ingress-ito-en-transmuter/>Ingress ito en transmuter</a>
<a href=http://bit-standart.ltd/ingress-software/ingress-portal-erstellen-level/>Ingress portal erstellen level</a>
<a href=http://bit-standart.ltd/ingress-scanner/ingress-enlightened-passcodes/>Ingress enlightened passcodes</a>
<a href=http://bit-standart.ltd/ingress-blog/ingress-prime-faction-change/>Ingress prime faction change</a>
<a href=http://bit-standart.ltd/ingress-software/ingress-zello/>Ingress zello</a>
<a href=http://bit-standart.ltd/ingress-software/ingress-resonator-distance/>Ingress resonator distance</a>

Ingress Prime is a story-driven massively multiplayer game casts players as agents in a sci-fi world

Dating

(PhillipQuist, 2019.01.13 19:43)

<a href=http://dating-next.pp.ua>dating</a>

Без химических примесей строительные материалы для постройки личного особняка

(Oksilog, 2019.01.13 05:37)

предостаточно заглянуть на для того чтобы разузнать <a href="http://pp-budpostach.com.ua/a115515-kak-chem-uteplit.html">http://pp-budpostach.com.ua/a115515-kak-chem-uteplit.html</a> утепление дома из газобетона изнутри
и обнаружить остальную востребованную информацию, подробную и самую актуальную.

Что выбрать: заказать стройматериалы на сайте производителей или купить в магазине стройматериалов ???

(EdwardHaply, 2019.01.11 21:45)

Планируем с мужем начать делать капитальный ремонт в доме: двери покрасить, окна поменять, потолки натяжные сделать. Думаем где выгодней купить материалы для ремонта. Нашли неплохой сайт стройматериалов - <a href=http://stroy-xit.ru/> stroy-xit.ru </a> цены вроде посильные. Но, так, как не делали покупки подобного рода через интернет, решила поспрашивать – выгодней купить стройматериалы оптом от производителя в интернет-магазине, или, как раньше в магазине стройматериалов.
Интересует совет людей, которые прошли уже все испытания ремонтом и могут дать основательную рекомендацию со своего опыта.
Заранее багоДарю.

Как развить полезные привычки и выполнить новогодние желания?

(RobertSpuff, 2019.01.11 10:23)

<a href=https://youtu.be/5BEH-iDrGtc> Как развить полезные привычки и выполнить новогодние желания?
</a>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/5BEH-iDrGtc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Collection of cheat codes for pc games

(Vivicti, 2019.01.11 09:38)

I recommend this site <a href="http://www.crescinrete.it/aswd">Best popular online games</a> to everyone, on it you can find cheats on pc games


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

Következő »