Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Simple Present

(Egyszerű jelen idő)

Képzése:

+          A + ige 1. alak (E/3. sz.: ige + s) + J + T + H

            pl.: I usually get up at 6:30.

 

—         A + do/does + not + ige 1. alak + J + T + H

pl.: She doesn’t get up at 6:30.

 

?          Do/Does + A + ige 1. alak + J + T + H ?

            pl.: Do you usually get up at 6:30?

 

Használata:

1.       Szokásos ismétlődő cselekvés kifejezésére. (I usually watch TV every evening.)

2.       Általános igazságok kifejezésére. (Wather boiles at 100 Co.)

3.       Utazással kapcsolatos, előre eltervezett jövőbeli cselekvés kifejezésére. (I arrive in Paris at 2 p.m. and than I go to London.)

4.       Narratív, elbeszélő szövegekben /regények, filmek leírásánál/

5.       Here/There szavakkal a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (Here she comes/There she goes)

 

Időhatározók:

usually, every day, often, sometimes, never, rarely, always, on Monday, twice a week, occasionally, generally

 

Helyesírási tudnivalók:

1.       Ha az ige o, x, sh, ch, s-re végződik E/3. személyben –es ragot kap.

2.       Ha az ige y-ra végződik, és mássalhangzó előtt áll, E/3. személyben i-re változik (pl.: studyèstudies)

Present Continuous

(Folyamatos jelen idő)

Képzése:

+          A + be + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I am sitting.

 

—         A + be + not + ige + -ing + J + T + H

pl.: She is not sleeping.

 

?          Be + A + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Are you watching TV now?

 

Használata:

1.       A beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (He is walking now.)

2.       Mostanában zajló, de nem a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (I am writing a new book.)

3.       Előre eltervezett szándékos jövő idejű cselekvés kifejezésére. Időhatározóval együtt használjuk. (I am killing somebody next week.)

4.       Az always szó használatával általános, rendszeresen ismétlődő cselekvés kifejezésére, amely a beszélőt idegesíti. (He is always watching TV.)

 

Időhatározók:

now, at the moment, at present, nowadays

 

Helyesírási tudnivalók:

1.       Az –ing előtt nem ejtett e betű kiesik.

2.       A szó végi l, p, m megduplázódik.

3.       Ha a szó oe, ye, vagy nge végű, akkor nem tűnik el az e betű.

4.       Ha a szó ie-re végződik, akkor az ie y-ra változik.

5.       Igék, amelyeket nem használunk folyamatos alakban:

Ø       érzelmeket kifejező igék (pl.: like, love, hate, prefer…)

Ø       érzékelést kifejező igék (pl.: smell, see, hear…)

Ø       birtoklást kifejező igék (pl.: have, owe)

Ø       gondolati tevékenységekkel kapcsolatos igék (pl.: think, believe, want)

6.       Ha a szó egy szótagból áll, mássalhangzóra végződik és a mássalhangzó előtt magánhangzó áll, a szó végi mássalhangzó megkettőződik. (pl.: putèputting)

Present Perfect

(Befejezett jelen idő)

Képzése:

+          A + have/has + ige 3. alak + J + T + H

            pl.: He has been to London.

 

—         A + have/has + not + ige 3. alak + J + T + H

pl.: She hasn’t been to London yet.

 

?          Have/Has + A + ige 3. alak + J + T + H ?

            pl.: Have you ever been to London?

 

Használata:

1.       A múltban kezdődött és befejeződött cselekvésnek a jelenben eredménye van. (I have broken the window.)

2.       A múltban kezdődött, a jelenben is tart és a jövőben is tartani fog. (I have lived here for 10 years.)

3.       A múltban kezdődött és a beszéd pillanatáig tartott a cselekvés. (I haven’t seen you for ages.)

4.       A múltban kezdődött, és a nagyon közeli múltban befejeződött a cselekvés. /”Éppen most”-tal fordítjuk/ (I have just arrived.)

5.       Amikor a cselekvés megtörténtét próbáljuk kifejezni. (I have never eaten ice-cream. Have you ever eaten chocolate?)

 

Időhatározók:

yet, already, recently, never, ever, since, for (5 years), lately, just

 

Kérdőszavak:

How long? Since when?

Present Perfect Continuous

(Folyamatos-befejezett jelen idő)

Képzése:

+          A + have/has + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I have been waiting for an hour, but the bus hasn’t come yet.

 

—         A + have/has + not + been + ige + -ing + J + T + H

pl.: He hasn’t been living here since 1987.

 

?          Have/Has + A + been + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Have you been singing since you were 17 years old?

 

Használata:

1.       A múltban kezdődött, a beszéd pillanatában is folyamatban lévő, és ajövőben is folytatódó cselekvés kifejezésére. (I have been waiting for the bus for 2 hours.)

2.       A múltban kezdődött, a múltban be is fejeződött cselekvés kifejezésére, aminek a jelenben is eredménye van és a múltbeli folyamatosságát hangsúlyozzuk.

Ø       Lehet időhatározóval: I’m tired, because I have been working hard all day.

Ø       Lehet időhatározó nélkül: I’m tired, because I have been working hard.

3.       Hogyha az eredmény mellett a felháborodáson van a hangsúly. (Who has been eating with my spoon?)

 

Időhatározók:

for (5 years), since

 

Kérdőszavak:

How long? Since when?

Simple Past

(Egyszerű múlt idő)

Képzése:

+          A + ige 2. alak + J + T + H

            pl.: I went for a walk yesterday.

 

—         A + did + not + ige 1. alak + J + T + H

pl.: She didn’t read last week.

 

?          Did + A + ige 1. alak + J + T + H ?

            pl.: Did you go to school when you were ill?

 

Használata:

1.       A cselekvés a múltban elkezdődött, befejeződött és nincs köze a jelenhez. (I read a book yesterday.)

2.       Múltbeli szokásos ismétlődő cselekvés kifejezésére. (I went school, when I was 6 years old.)

3.       Narratív, elbeszélő szövegekben, történet elmesélésekor.

4.       A múltban egy időszakot kitöltő cselekvés, ami lezáródott.

5.       Múltbeli cselekvés, ami a jövőben nem ismétlődhet meg. (I met John Lennon.)

6.       Múltbeli egyszeri cselekvés. (I watched TV yesterday.)

 

Időhatározók:

yesterday, yesterday evening, last night, last week, last year, last month, in 1952, in September, in Spring, on Monday, for (5 years), 2 hours ago, 2 years ago

 

Kérdőszó:

when?

Past Continuous

(Folyamatos múlt idő)

Képzése:

+          A + was/were + ige + -ing + J + T + H

            pl.: She was reading yesterday afternoon.

 

—         A + was/were + not + ige + -ing + J + T + H

pl.: I wasn’t walking yesterday afternoon.

 

?          Was/Were + A + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Were you playing basketball while your mother was doing the shopping?

 

Használata:

1.       A múlt egy adott időpontjában folyamatosan zajló cselekvés kifejezésére. (I was reading at 6 o’clock yesterday.)

2.       A múlt egy adott időtartamában zajló cselekvés kifejezésére. (I was dancing all afternoon.)

3.       A múltban két párhuzamosan zajló cselekvés kifejezésére. (While my mother was ironing, Joe was singing in the toilet.)

4.       A múltban folyamatosan zajló cselekvés közben egy esemény történik. /Az esemény = Simple Past; a cselekvés = Past Continuous/ (I was sleeping when my mother came home.)

 

Időhatározók:

at 3 o’clock, all afternoon, when…, as…, while…, from…to, between…and…

Past Perfect

(Befejezett múlt idő)

Képzése:

+          A + had + ige 3. alak + J + T + H

            pl.: She had done the ironing, when her husband came home.

 

—         A + had + not + ige 3. alak + J + T + H

pl.: He hadn’t made the coffee, when his wife got up.

 

?          Had + A + ige 3. alak + J + T + H ?

            pl.: Had you done your homework by that time?

 

Használata:

1.       Egy múlt idejű cselekvés kifejezése, amely a másik múlt idejű cselekvéshez viszonyítva:

Ø       már befejeződött. (I had finished my homework when Joe arrived home.)

Ø       még folyamatban van. (I had been in the army for 10 years when we met.)

2.       Az időben hozzánk közelebbi cselekvést helyettesíthetjük időhatározós szerkezettel. (By that time, by than, by 6 o’clock)

3.       Múltbeli cselekvés, amelynek a múltban volt eredménye. (I had worked in the garden that’s why I was tired yesterday.)

 

Kötőszavak:

when, before, after, by the time, by that time, by…

Past Perfect Continuous

(Folyamatos-befejezett múlt idő)

Képzése:

+          A + had + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I had been living here for 3 years, when we met.

 

—         A + had + not + been + ige + -ing + J + T + H

pl.: She hadn’t been working here, when the new boss came.

 

?          Had + A + been + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Had you been living here, when your neighbour died?

 

Használata:

1.       Egy múlt idejű cselekvéshez viszonyítva egy másik múlt idejű cselekvés már elkezdődött és azután is folytatódott. (I had been working for the army for 2 years when we met.)

2.       A múlt idejű cselekvésnek a múltban eredménye volt. (I was tired, because I had been working in the garden /all day/.)

 

Időhatározók:

for (2 hours), since

Simple Future

(Egyszerű jövő idő)

Képzése:

+          A + will + ige 1. alak + J + T + H

            pl.: I will go to visit you.

 

—         A + will + not + ige 1. alak + J + T + H

pl.: I won’t do my homework.

 

?          Will + A + ige 1. alak + J + T + H ?

            pl.: Will you do the shopping?

 

Használata:

1.       Jövő idejű cselekvés kifejezésére, amit a beszélő a beszéd pillanatában dönt el. (What will you do now?)

2.       Jóslásnál. (Your test will be 5.)

3.       Ígéretél. (I will do my homework.)

4.       Szándéknál. (I will help you.)

5.       Fenyegetésnél. (I will kill you.)

 

Időhatározók:

next Saturday, tomorrow, in 2 weeks, by tomorrow

Future Continuous

(Folyamatos jövő idő)

Képzése:

+          A + will + be + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I will be watching TV from 8:00 to 10:00.

 

—         A + will + not + be + ige + -ing + J + T + H

pl.: She will not be reading, when her sister goes away.

 

?          Will + A + be + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Will you be playing basketball tomorrow afternoon?

 

Használata:

1.       A jövő egy adott időpontjában vagy időtartamában folymatosan zajló cselekvés kifejezésére. (I will be swimming at 5 o’clock tomorrow.)

2.       A jövőben két cselekvés összehasonlításakor, amikor az egyik folyamatosan történik, a másik egyszeri cselekvés. (I will be reading when he comes home)

3.       Olyan jövő idejű cselekvés kifejezésére, amely rendszeresen ismétlődik, tehát biztosan meg fog történni.

Future Perfect

(Befejezett jövő idő)

Képzése:

+          A + will + have + ige 3. alak + J + T + H

            pl.: By the end of the year, my father will have been 43 years old.

 

—         A + will + have + not + ige 3. alak + J + T + H

pl.: He will haven’t finished his work by tomorrow.

 

?          Will + A + have + ige 3. alak + J + T + H ?

            pl.: Will you have read the book by the next week?

 

Használata:

1.       A jövő egy adott időpontjában az adott cselekvés már múlt lesz, vagy be lesz fejezve. (By the end of the month, he will have been here for 10 years.)

Future Perfect Continuous

(Folyamatos-befejezett jövő idő)

Képzése:

+          A + will + have + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: By the end of January we will have been living here for 8 years.

 

—         A + will + not + have + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: He won’thave been working here for 1 year by the end of the week.

 

?          Will + A + have + been + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Will you have been going in this school for 5 years by the end of the year?

 

Használata:

1.       A jövő egy időpontjából visszatekintve a cselekvés már egy ideje folyamatban van, még nem fejeződött be, és nem is tudjuk, hogy mikor fog befejeződni. (By the end of the next month, he will have been working here for 10 years.)

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Timestamp to date converter online

(Gregorysteft, 2018.12.23 21:46)

Online dating apps:
<a href=http://zyskid.tk/noodle-porn-477789.html>Online dating facebook</a> <a href=http://budp.gq/black-gay-hardcore-man-porn-58291.html>Funny first message online dating examples</a> <a href=http://acamovie.gq/devon-lane-porn-star-312523.html>Free online dating phone numbers</a> - John - 21st November 2011
http://seniorbowmls.gq

<a href=http://enteignungq.gq/homade-porn-tubes-476392.html>Free online herpes dating site</a>
<a href=http://slfovenia.tk/free-sexy-pictures-and-porn-movie-galleries-526143.html>Gay online dating sites australia</a>
<a href=http://vamizdai.cf/porn-industry-forum-117114.html>Dating sim online free</a>

http://mvineo.tk

<a href=http://algorun.top/fr3175><img src="https://images.unsplash.com/photo-1461265924727-666f16b92ad7?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=500&q=60"></a>

http://upsiloins.gq

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.12.23 16:38)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86
Продажа земельного участка категории ИЖС в Ялте. Площадь-5 соток, район Массандровского дворца. Юридически готов к сделке, панорамный вид на море и горы.

Тeлe2 получи кешбeк чeтырe тыcячи руб

(Astapindug, 2018.12.23 15:42)

<a href=http://xn--o1ag7b.xn--p1ai/tele2><img src="http://bezposhlin.ru/Tele2/3.jpg"></a>

Кaчественная cвязь пo выгoднoй цене без скрытых сервисов
Беcплaтная дoставка cим карт
Беcплатный пeрехoд cо cвоим нoмeрoм Нeиспoльзуемые минуты и Гб
перенocятся нa cлeдующий месяц Пoдрoбнее здecь : http://xn--o1ag7b.xn--p1ai/tele2

fapmydick

(NickP_Tib, 2018.12.22 15:33)


Yes, it is possible to confront the things that can obliterate us, but not without potential on our side. We can no longer afford to live with bondage. Bondage is born in the gap where guidance has been excluded.
https://fapmydick.com/videos/8820/brunette-and-petite-kimmy-gets-caught-and-hammered-by-her-neighbor/

bally curlingkangor rea

(bally curlingkangor rea, 2018.12.21 23:54)


My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on numerous websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated!
bally curlingkangor rea http://holidaytoyou.se/face-lotion/bally-curlingkaengor-rea.php

toperectiledysfunctionpills.com

(new ed drugs, 2018.12.21 09:18)

erectile herbal supplements <a href=http://toperectiledysfunctionpills.com>best erectile pills</a>, erectile prosthesis <a href=http://toperectiledysfunctionpills.com/>erectile dysfunction</a>.<a href=http://bit.ly/2JjNc2D>erectile aids for men</a>
<a href=http://bit.ly/2Hrfisf>erectile disorder causes</a>
<a href=http://bit.ly/2HO4GHh>which erectile dysfunction drugs work best</a>
<a href=http://bit.ly/2JpM9hp>is erectile dysfunction covered by medicare</a>
<a href=http://bit.ly/2HP93C4>erectile dysfunction medications</a>
<a href=http://bit.ly/2HtY5OA>icd 10 erectile dysfunction</a>
<a href=http://bit.ly/2HoYB0h>erectile helper</a>
<a href=http://bit.ly/2JngAoz>do erectile dysfunction pills really work</a>
<a href=http://bit.ly/2HqPRHg>erectile at 43</a>
<a href=http://bit.ly/2qUrtaC>erectile enhancement supplements</a>

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.12.21 06:33)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86
Продажа земельного участка категории ИЖС в Ялте. Площадь-5 соток, район Массандровского дворца. Юридически готов к сделке, панорамный вид на море и горы.

dominos mobilia oppettider

(dominos mobilia oppettider, 2018.12.21 03:21)


This is very interesting, You're a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your web site in my social networks!
dominos mobilia oppettider http://holidaytoyou.se/beautiful-skin/dominos-mobilia-oeppettider.php

We invite site

(Edwarddeefs, 2018.12.20 18:23)

Hello.

We invite you to the place of video from yon the world.
http://qwertty.net/

1click = 0.003 eth, 100clicks = 0.3 eth, 1000clicks = 3eth for you!

(Curtiscib, 2018.12.20 17:24)

<a href=>http://ethpromo.live</a>
Untroubled Ways To Originate Crypto ETH Rapidly
Making ETH online has never been easier. Distinguishable from others here you can coerce money up to $200/day right-minded on sharing your link. No registration required! We longing liquidate you 0.3 ETH an eye to every 100 valid visitors to your link.


<a href=>http://ethpromo.live</a>

Нифига себе я такого еще не видел! | I've never seen anything like this before!

(Scotther, 2018.12.20 16:12)

Нифига себе я такого еще не видел! | I've never seen anything like this before!
<a href=http://vulkan-center.ru/>Смотреть пока не удалили >>></a>

Пышная мамочка не устояла и поонанировала сынку исполинский член

(Kara13jfp, 2018.12.20 14:33)

<a href=http://piccash.net/51575/870416/><img src="http://piccash.net/allimage/2018/10-3/img_thumb/870416-thumb.jpeg"></a>
Горячая, не молодая уже мамаша с громадными грудями дрочит родному сынку <a href=https://incest-home-video.ru/dady/1263-old-master-is-taming-cute-chickhtml>порно видео русское папа лижет дочери</a>
во время массажика. Смазав свои буфера и розовую головку члена, мамуля поначалу стала руками массажировать писюн юноши, а далее принялась мастурбировать его собственными большими, великолепными буферами <a href=https://incest-home-video.ru/mamy/919-redhead-granny-open-legs.html>трахает рыжую мамку раком</a>
в прямом эфире.

Жми на скриншот чтоб повидать всю красоту данной спелой мамы!!!
<a href=http://piccash.net/51575/870418/><img src="http://piccash.net/allimage/2018/10-3/img_thumb/870418-thumb.jpeg"></a>

festival no 6 deposit scheme

(PattyBus, 2018.12.20 14:33)

<a href=https://playcasinoonline.ooo/>online casino</a>
<a href="https://playcasinoonline.ooo/">online casino games</a>
<a href=http://casinogamelistus.com/>casino games slots</a>
<a href="http://casinogamelistus.com/">slot game</a>
<a href=http://casinoline17.com/>casino games</a>
<a href="http://casinoline17.com/">online casino gambling</a>
<a href=http://casinobablogames.com/>casino slots</a>
<a href="http://casinobablogames.com/">casino games real money</a>
<a href=http://www.playcasinoonline24.com/>casino online</a>
<a href="http://www.playcasinoonline24.com/">casino slots</a>
<a href=http://onlinelistcasino24.com/>casino games real money</a>
<a href="http://onlinelistcasino24.com/">casino games slots</a>

write my paper

(JustinMef, 2018.12.20 07:49)

Write My Paper - EssayErudite.com

Looking for an expert to <a href=https://essayerudite.com/write-my-paper/>write my paper</a> for you? You are at the right place.
Providing superior writing service appears to be our main specialization and passion.
Our website is the best destination for every English-speaking student who calls for assistance when handling his or her daily academic tasks.

<a href="https://essayerudite.com/write-my-paper/" />write my paper</a>

Write My Paper - https://essayerudite.com/write-my-paper/

<a href=https://essayerudite.com/write-essay-for-me/>write my essay</a>
<a href=https://essayerudite.com/dissertation-writing-service/>dissertation help</a>
<a href=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/>college papers written for you</a>
<a href=https://essayerudite.com/assignment-help/>java assignment help</a>
<a href=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/>write college papers</a>
<a href=https://essayerudite.com/do-my-homework/>do my homework</a>
<a href=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/>thesis help</a>
<a href=https://essayerudite.com/write-my-research-paper/>my research paper writing</a>
<a href=https://essayerudite.com/write-essay-for-me/>write essays for me</a>
<a href=https://essayerudite.com/write-essay-for-me/>write essay for me</a>
<a href=https://essayerudite.com/write-essay-for-me/>correct my essay</a>
<a href=https://essayerudite.com/write-my-research-paper/>write my term paper for me</a>
<a href=https://essayerudite.com/write-my-research-paper/>do my research paper</a>
<a href=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/>thesis writing service</a>
<a href=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/>affordable paper writing service</a>
<a href=https://essayerudite.com/cheap-essay-writing-service/>cheap writing service</a>
<a href=https://essayerudite.com/assignment-help/>online assignment help</a>
<a href=https://essayerudite.com/buy-essays-online/>buy essays online cheap</a>
<a href=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/>thesis editing services</a>
<a href=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/>custom thesis writing service</a>

Приветикки всем!!!

(Meganthype, 2018.12.20 04:34)

Привет всем! Меня зовут Ирина, мне 28 лет.
Хотелось бы познакомиться с молодым человеком.

<a href=http://v.ht/irisha><img src="https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/12/42b91016ad3a3818f626eacb031d581f.jpg"></a>

Вот ссылка на мой профиль http://v.ht/irisha

what is the definition of oral sex

(BestmovDiz, 2018.12.20 00:57)

how to bj a man,google blowjob,lesbian,blowjob techniques:
http://elizabethjonesphoto.com/free-online-porn-chubby
http://elizabethjonesphoto.com/porn-i-need-money
http://elizabethjonesphoto.com/xhamster-soccer-mom-gang-bang
http://elizabethjonesphoto.com/vixen-amateur-pornstar
http://elizabethjonesphoto.com/oliva-o-lovely-free-porn
http://elizabethjonesphoto.com/mexico/
http://elizabethjonesphoto.com/video-clips-of-latin-porn
http://elizabethjonesphoto.com/free-asain-masturbation-porn-videos
http://elizabethjonesphoto.com/gay-glory-hole-porn-trailers
http://elizabethjonesphoto.com/free-high-def-mature-porn-vids
http://elizabethjonesphoto.com/jessica-alba-fakes-porn-videos
http://elizabethjonesphoto.com/flirting-porn
http://elizabethjonesphoto.com/clip-video-porno-amateur-gratuit
http://elizabethjonesphoto.com/free-older-woman-in-porn
http://elizabethjonesphoto.com/new-2009-black-porn-star
http://elizabethjonesphoto.com/porn-tube-naked-sports
http://elizabethjonesphoto.com/free-porn-tubes-young-boys-grannies
http://elizabethjonesphoto.com/nj-pornography-laws
http://elizabethjonesphoto.com/rough-gang-bang
http://elizabethjonesphoto.com/im-coming-hardcore
http://elizabethjonesphoto.com/porn-cavern
http://elizabethjonesphoto.com/guy-porn-sex
http://elizabethjonesphoto.com/disney-hood-porn-robin

Download error DLL file

(DLkNuh, 2018.12.20 00:06)

Download not working dll from http://founddll.com/synsoacc-dll/ page. Fix the error now!

Download Showbox APP for PC

(Showdix, 2018.12.19 22:57)

Looking for the best app to watch free movies on your iOS phone? Then your should check Showbox Application. This is the most famous app today that has a big library of tv shows and films. This app is also available for pc users. But your need to download it first to enjoy free shows <a href=http://showbox-all.com>Showbox download on PC</a>

Woooohooo)))

(WilliamLique, 2018.12.19 20:17)

#theme.adult[Wow, this site about SEX! -
#theme.business[Hello, businessmen!!! -
#theme.cars[I like cars too, and you? ;) -
#theme.cloth[Where I can buy good cloth? -
#theme.cooking[Mmmm...cooking! -
#theme.dating[I like dating :)) -
#theme.development[Develoment is too boring... -
#theme.education[I ready to educate! educate me hard!!! -
#theme.electronics[Where I can buy electronics here? -
#theme.finance[Finansial Times say: theme End of USA is very close... -
#theme.gaming[Gamers!!! Wooohooo! -
#theme.health[My health is important... -
#theme.internet[I lost insternet connection :(( -
#theme.loans[can I get loans here? -
#theme.marketing[Nice marketing, guys ;) -
#theme.medicine[Hey!!! Any medical help??? -
#theme.music[Mmmm...what music do you like?
#theme.nature[Narure!!! Kuku ruku! -
#theme.photo[Any professional photographers here? -
#theme.science[I like science 8) -
#theme.software[Where I can download XEvil for free? -
#theme.travel[Who want to travel to Maldives with me? ;) -
#theme.ufo[UFO!!! I've seen UFO!!! -
#theme.video[want to download XEvil video for free -

From WilliamLique withlove))

новые мультфильмы в хорошем качестве hd 720

(FrankIteva, 2018.12.09 23:49)

Привет всем участникам! класный у вас сайт!
Нашел топ базу кино: <a href=http://inspacefilm.ru/>касл смотреть сериал онлайн в хорошем</a>
Тут: <a href=http://inspacefilm.ru/fentezi/>фэнтези смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве</a> Смотреть лучшие фэнтези список 2019
Здесь: Сериалы драмы отечественные 2018 http://inspacefilm.ru/drama/ список 2019
Здесь: лучшие документальные фильмы скачать бесплатно http://inspacefilm.ru/dokumentalnyy/ список 2019
Тут: http://inspacefilm.ru/10737-discovery-strast-k-motoram-passion-to-motors-2014.html <b> Смотреть Discovery. Страсть к моторам / Passion to Motors (2014) онлайн бесплатно </b>
Тут: http://inspacefilm.ru/5430-pingviny-madagaskara-penguins-of-madagascar-2014.html


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

Következő »