Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Simple Present

(Egyszerű jelen idő)

Képzése:

+          A + ige 1. alak (E/3. sz.: ige + s) + J + T + H

            pl.: I usually get up at 6:30.

 

—         A + do/does + not + ige 1. alak + J + T + H

pl.: She doesn’t get up at 6:30.

 

?          Do/Does + A + ige 1. alak + J + T + H ?

            pl.: Do you usually get up at 6:30?

 

Használata:

1.       Szokásos ismétlődő cselekvés kifejezésére. (I usually watch TV every evening.)

2.       Általános igazságok kifejezésére. (Wather boiles at 100 Co.)

3.       Utazással kapcsolatos, előre eltervezett jövőbeli cselekvés kifejezésére. (I arrive in Paris at 2 p.m. and than I go to London.)

4.       Narratív, elbeszélő szövegekben /regények, filmek leírásánál/

5.       Here/There szavakkal a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (Here she comes/There she goes)

 

Időhatározók:

usually, every day, often, sometimes, never, rarely, always, on Monday, twice a week, occasionally, generally

 

Helyesírási tudnivalók:

1.       Ha az ige o, x, sh, ch, s-re végződik E/3. személyben –es ragot kap.

2.       Ha az ige y-ra végződik, és mássalhangzó előtt áll, E/3. személyben i-re változik (pl.: studyèstudies)

Present Continuous

(Folyamatos jelen idő)

Képzése:

+          A + be + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I am sitting.

 

—         A + be + not + ige + -ing + J + T + H

pl.: She is not sleeping.

 

?          Be + A + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Are you watching TV now?

 

Használata:

1.       A beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (He is walking now.)

2.       Mostanában zajló, de nem a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (I am writing a new book.)

3.       Előre eltervezett szándékos jövő idejű cselekvés kifejezésére. Időhatározóval együtt használjuk. (I am killing somebody next week.)

4.       Az always szó használatával általános, rendszeresen ismétlődő cselekvés kifejezésére, amely a beszélőt idegesíti. (He is always watching TV.)

 

Időhatározók:

now, at the moment, at present, nowadays

 

Helyesírási tudnivalók:

1.       Az –ing előtt nem ejtett e betű kiesik.

2.       A szó végi l, p, m megduplázódik.

3.       Ha a szó oe, ye, vagy nge végű, akkor nem tűnik el az e betű.

4.       Ha a szó ie-re végződik, akkor az ie y-ra változik.

5.       Igék, amelyeket nem használunk folyamatos alakban:

Ø       érzelmeket kifejező igék (pl.: like, love, hate, prefer…)

Ø       érzékelést kifejező igék (pl.: smell, see, hear…)

Ø       birtoklást kifejező igék (pl.: have, owe)

Ø       gondolati tevékenységekkel kapcsolatos igék (pl.: think, believe, want)

6.       Ha a szó egy szótagból áll, mássalhangzóra végződik és a mássalhangzó előtt magánhangzó áll, a szó végi mássalhangzó megkettőződik. (pl.: putèputting)

Present Perfect

(Befejezett jelen idő)

Képzése:

+          A + have/has + ige 3. alak + J + T + H

            pl.: He has been to London.

 

—         A + have/has + not + ige 3. alak + J + T + H

pl.: She hasn’t been to London yet.

 

?          Have/Has + A + ige 3. alak + J + T + H ?

            pl.: Have you ever been to London?

 

Használata:

1.       A múltban kezdődött és befejeződött cselekvésnek a jelenben eredménye van. (I have broken the window.)

2.       A múltban kezdődött, a jelenben is tart és a jövőben is tartani fog. (I have lived here for 10 years.)

3.       A múltban kezdődött és a beszéd pillanatáig tartott a cselekvés. (I haven’t seen you for ages.)

4.       A múltban kezdődött, és a nagyon közeli múltban befejeződött a cselekvés. /”Éppen most”-tal fordítjuk/ (I have just arrived.)

5.       Amikor a cselekvés megtörténtét próbáljuk kifejezni. (I have never eaten ice-cream. Have you ever eaten chocolate?)

 

Időhatározók:

yet, already, recently, never, ever, since, for (5 years), lately, just

 

Kérdőszavak:

How long? Since when?

Present Perfect Continuous

(Folyamatos-befejezett jelen idő)

Képzése:

+          A + have/has + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I have been waiting for an hour, but the bus hasn’t come yet.

 

—         A + have/has + not + been + ige + -ing + J + T + H

pl.: He hasn’t been living here since 1987.

 

?          Have/Has + A + been + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Have you been singing since you were 17 years old?

 

Használata:

1.       A múltban kezdődött, a beszéd pillanatában is folyamatban lévő, és ajövőben is folytatódó cselekvés kifejezésére. (I have been waiting for the bus for 2 hours.)

2.       A múltban kezdődött, a múltban be is fejeződött cselekvés kifejezésére, aminek a jelenben is eredménye van és a múltbeli folyamatosságát hangsúlyozzuk.

Ø       Lehet időhatározóval: I’m tired, because I have been working hard all day.

Ø       Lehet időhatározó nélkül: I’m tired, because I have been working hard.

3.       Hogyha az eredmény mellett a felháborodáson van a hangsúly. (Who has been eating with my spoon?)

 

Időhatározók:

for (5 years), since

 

Kérdőszavak:

How long? Since when?

Simple Past

(Egyszerű múlt idő)

Képzése:

+          A + ige 2. alak + J + T + H

            pl.: I went for a walk yesterday.

 

—         A + did + not + ige 1. alak + J + T + H

pl.: She didn’t read last week.

 

?          Did + A + ige 1. alak + J + T + H ?

            pl.: Did you go to school when you were ill?

 

Használata:

1.       A cselekvés a múltban elkezdődött, befejeződött és nincs köze a jelenhez. (I read a book yesterday.)

2.       Múltbeli szokásos ismétlődő cselekvés kifejezésére. (I went school, when I was 6 years old.)

3.       Narratív, elbeszélő szövegekben, történet elmesélésekor.

4.       A múltban egy időszakot kitöltő cselekvés, ami lezáródott.

5.       Múltbeli cselekvés, ami a jövőben nem ismétlődhet meg. (I met John Lennon.)

6.       Múltbeli egyszeri cselekvés. (I watched TV yesterday.)

 

Időhatározók:

yesterday, yesterday evening, last night, last week, last year, last month, in 1952, in September, in Spring, on Monday, for (5 years), 2 hours ago, 2 years ago

 

Kérdőszó:

when?

Past Continuous

(Folyamatos múlt idő)

Képzése:

+          A + was/were + ige + -ing + J + T + H

            pl.: She was reading yesterday afternoon.

 

—         A + was/were + not + ige + -ing + J + T + H

pl.: I wasn’t walking yesterday afternoon.

 

?          Was/Were + A + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Were you playing basketball while your mother was doing the shopping?

 

Használata:

1.       A múlt egy adott időpontjában folyamatosan zajló cselekvés kifejezésére. (I was reading at 6 o’clock yesterday.)

2.       A múlt egy adott időtartamában zajló cselekvés kifejezésére. (I was dancing all afternoon.)

3.       A múltban két párhuzamosan zajló cselekvés kifejezésére. (While my mother was ironing, Joe was singing in the toilet.)

4.       A múltban folyamatosan zajló cselekvés közben egy esemény történik. /Az esemény = Simple Past; a cselekvés = Past Continuous/ (I was sleeping when my mother came home.)

 

Időhatározók:

at 3 o’clock, all afternoon, when…, as…, while…, from…to, between…and…

Past Perfect

(Befejezett múlt idő)

Képzése:

+          A + had + ige 3. alak + J + T + H

            pl.: She had done the ironing, when her husband came home.

 

—         A + had + not + ige 3. alak + J + T + H

pl.: He hadn’t made the coffee, when his wife got up.

 

?          Had + A + ige 3. alak + J + T + H ?

            pl.: Had you done your homework by that time?

 

Használata:

1.       Egy múlt idejű cselekvés kifejezése, amely a másik múlt idejű cselekvéshez viszonyítva:

Ø       már befejeződött. (I had finished my homework when Joe arrived home.)

Ø       még folyamatban van. (I had been in the army for 10 years when we met.)

2.       Az időben hozzánk közelebbi cselekvést helyettesíthetjük időhatározós szerkezettel. (By that time, by than, by 6 o’clock)

3.       Múltbeli cselekvés, amelynek a múltban volt eredménye. (I had worked in the garden that’s why I was tired yesterday.)

 

Kötőszavak:

when, before, after, by the time, by that time, by…

Past Perfect Continuous

(Folyamatos-befejezett múlt idő)

Képzése:

+          A + had + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I had been living here for 3 years, when we met.

 

—         A + had + not + been + ige + -ing + J + T + H

pl.: She hadn’t been working here, when the new boss came.

 

?          Had + A + been + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Had you been living here, when your neighbour died?

 

Használata:

1.       Egy múlt idejű cselekvéshez viszonyítva egy másik múlt idejű cselekvés már elkezdődött és azután is folytatódott. (I had been working for the army for 2 years when we met.)

2.       A múlt idejű cselekvésnek a múltban eredménye volt. (I was tired, because I had been working in the garden /all day/.)

 

Időhatározók:

for (2 hours), since

Simple Future

(Egyszerű jövő idő)

Képzése:

+          A + will + ige 1. alak + J + T + H

            pl.: I will go to visit you.

 

—         A + will + not + ige 1. alak + J + T + H

pl.: I won’t do my homework.

 

?          Will + A + ige 1. alak + J + T + H ?

            pl.: Will you do the shopping?

 

Használata:

1.       Jövő idejű cselekvés kifejezésére, amit a beszélő a beszéd pillanatában dönt el. (What will you do now?)

2.       Jóslásnál. (Your test will be 5.)

3.       Ígéretél. (I will do my homework.)

4.       Szándéknál. (I will help you.)

5.       Fenyegetésnél. (I will kill you.)

 

Időhatározók:

next Saturday, tomorrow, in 2 weeks, by tomorrow

Future Continuous

(Folyamatos jövő idő)

Képzése:

+          A + will + be + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I will be watching TV from 8:00 to 10:00.

 

—         A + will + not + be + ige + -ing + J + T + H

pl.: She will not be reading, when her sister goes away.

 

?          Will + A + be + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Will you be playing basketball tomorrow afternoon?

 

Használata:

1.       A jövő egy adott időpontjában vagy időtartamában folymatosan zajló cselekvés kifejezésére. (I will be swimming at 5 o’clock tomorrow.)

2.       A jövőben két cselekvés összehasonlításakor, amikor az egyik folyamatosan történik, a másik egyszeri cselekvés. (I will be reading when he comes home)

3.       Olyan jövő idejű cselekvés kifejezésére, amely rendszeresen ismétlődik, tehát biztosan meg fog történni.

Future Perfect

(Befejezett jövő idő)

Képzése:

+          A + will + have + ige 3. alak + J + T + H

            pl.: By the end of the year, my father will have been 43 years old.

 

—         A + will + have + not + ige 3. alak + J + T + H

pl.: He will haven’t finished his work by tomorrow.

 

?          Will + A + have + ige 3. alak + J + T + H ?

            pl.: Will you have read the book by the next week?

 

Használata:

1.       A jövő egy adott időpontjában az adott cselekvés már múlt lesz, vagy be lesz fejezve. (By the end of the month, he will have been here for 10 years.)

Future Perfect Continuous

(Folyamatos-befejezett jövő idő)

Képzése:

+          A + will + have + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: By the end of January we will have been living here for 8 years.

 

—         A + will + not + have + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: He won’thave been working here for 1 year by the end of the week.

 

?          Will + A + have + been + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Will you have been going in this school for 5 years by the end of the year?

 

Használata:

1.       A jövő egy időpontjából visszatekintve a cselekvés már egy ideje folyamatban van, még nem fejeződött be, és nem is tudjuk, hogy mikor fog befejeződni. (By the end of the next month, he will have been working here for 10 years.)

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Icigo66

(Begih26, 2019.02.28 22:44)

http://answers.codelair.com/30644/nitrofurantoin-monohydrate-nitrofurantoin-monohydrate
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-geodon-sin-receta-env-o-urgente
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-terramicina-sin-receta-urgente-oxytetracycline
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-warfarina-r-pido-usa
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-atzirut-pela-internet-portugal
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-simvastatin-sin-receta-al-mejor-precio
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/meclizine-hydrochloride-buy-without-prescription-can-you-get
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-nateglinide-en-ligne-moins-cher-site-fiable
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/selegiline-comprar-entrega-r-pida-comprar-selegiline-5-mg-consta
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/longis-10mg-bon-prix-livraison-express-prix-longis-pharmacie-en
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/cefuroxima-500mg-como-puedo-comprar-sin-receta-online
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-tegretol-carbamazepine-sin-receta-de-calidad
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/comprar-xeloda-capecitabine-gen-rico-sem-receita-brasil
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/donde-a-la-orden-clomifeno-barato-reino-de-espa-a-clomifeno
http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/64/13125/farmacia-online-donde-comprar-clomipramina-25mg-de-forma-segura
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-generico-medroxiprogesterona-2-5-mg-con

Uguju76

(Utevu52, 2019.02.28 22:26)

http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-wavegra-sin-receta-con-garantia http://flutes.ning.com/profiles/blogs/comprar-acido-mefenamico-250mg-gen-rico-envio-24-horas-online http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-blupill-50-mg-baisse-prix-sans-ordonnance http://flutes.ning.com/profiles/blogs/clozapina-50mg-comprar-com-frete-gr-tis http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-pantoprazol-sin-receta http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/reteven-oxybutynin-5-mg-comprar-con-garantia-argentina-comprar http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-antabuse-disulfiram-250mg-sin http://property.ning.com/profiles/blogs/meclizina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-un-descuento-espa http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-tadalafilo-barato-per-comprar-tadalafilo-60-mg-en-espa-ol http://www.facecool.com/profiles/blogs/o-commander-plavix-clopidogrel-bon-marche-rapide-cout-plavix-75mg http://bricolocal.com/profiles/blogs/order-losartan-hydrochlorothiazide-12-5mg-without-rx-buy-losartan http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-spironolactona-sin-receta-de-forma-segura-argentina http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/erythromycin-comprar-en-una-farmacia-online-con-entrega-r-pida http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/comprar-cipex-mebendazole-100mg-con-garantia-espa-a-comprar-cipex http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-omeprazole-baisse-prix-dans-quel-pays-acheter http://www.prds66.fr/profiles/blogs/amoxil-sur-le-net-au-rabais-acheter-sans-ordonnance-ou-se http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-anastrozolo-1-mg-gen-rico-via-internet http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-wellbutrin-sr-bupropion-150-mg-sem http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/gemfibrozil-300mg-buy-online-gemfibrozil-buy-online-with-a http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-zyloprim-allopurinol-100-mg-sin http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/80173 http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-aciclovir-urgente-chile

Nufot54

(Wonec73, 2019.02.28 22:21)

http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/comprar-oxcarbazepina-barato-chile-precio-en-farmacia-de
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/montelukast-singulair-onde-comprar-de-forma-segura-via-internet
http://dmoney.ru/46500/comprar-generico-cialis-negro-tadalafil-800mg-receta-online
https://www.olliesmusic.com/blog/21935/vardenafil-oГ№-en-acheter-pharmacie-forum-acheter-du-levitra-soft-sur-intern/
http://soruanaliz.com/index.php/26112/sildenafil-fluoxetine-ordonnance-sildenafil-fluoxetine
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/comprar-meloset-melatonin-3-mg-de-forma-segura-brasil
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/clofazimine-50-mg-onde-comprar-entrega-em-48h-via-internet-no
http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-amlodipino-10-mg-sin
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=26006&qa_1=price-triamcinolone-online-aristocort-verified-pharmacy
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/comprar-combivir-sin-receta-barato-estado-libre-asociado-de
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/vigora-100-mg-como-comprar-sin-receta-con-mastercard-rep-blica-de
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-novade-repaglinide-1-mg-sin-receta-de-forma
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/edalis-onde-comprar-gen-rico-online-rep-blica-federativa-do
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/imitrex-25mg-como-comprar-en-internet
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/zithromax-azithromycin-100mg-comprar-gen-rico-mais-barato-pela
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/etodolaco-comprar-en-internet-republica-de-nicaragua
http://brooklynne.net/profiles/blogs/comprar-ivermec-ivermectin-3-mg-gen-rico-envio-48-horas-brasil
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/bon-site-achat-fluta-cell-250mg-fluta-cell-au-maroc-sans
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-achater-premarin-bon-prix-conjugated-estrogens
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/viagra-order-without-rx-how-can-i-purchase-sildenafil-citrate-in
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-fenofibrate-moins-cher-site-fiable-tricor
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/oxybutynin-5-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-certificada-estados
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/fluvoxamine-luvox-onde-comprar-gen-rico-sem-receita-rep-blica
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-lamisil-terbinafine-250-mg-gen-rico-com
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/danazol-como-puedo-comprar-sin-receta-con-garantia-bolivia

Govid44

(Ujuja19, 2019.02.28 22:12)

http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-losartan-sin-receta-r-pido
http://property.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-bisacodilo-con-mastercard
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/order-low-price-galantamine-8mg-is-it-legal-to-purchase
http://hoidap.eu/?qa=3648/farmacia-online-comprar-generico-nitrofurazona-receta-r%C3%A1pido
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/achat-express-nunite-25-mg-bon-prix-nunite-sans-ordonnance-en
http://bricolocal.com/profiles/blogs/metformina-glucophage-1000mg-onde-comprar-com-frete-gr-tis
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-amantadina-sin-receta
http://bricolocal.com/profiles/blogs/viagra-130mg-sans-ordonnance-visa-commander-du-viagra-en
http://wu-world.com/profiles/blogs/onde-comprar-cefadroxila-duricef-250mg-gen-rico-entrega-48-horas
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-danazol-sin-receta-y
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-galantamina-4-mg-sin-receta-pago-mastercard
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/carvedilol-6-25mg-como-comprar-sin-receta-en-l-nea-espa-a
http://bioimagingcore.be/q2a/55855/cheap-differin-order-online-purchase-adapalene-free-shipping
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/fincar-order-fincar-cvs-price

Ovafe86

(Voqan12, 2019.02.28 19:55)

http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/gladium-sildenafil-citrate-200mg-vrai-pas-cher-commander-paiement
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/aciclovir-como-puedo-comprar-sin-receta-en-farmacia-online
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-detrol-la-4mg-barato-colombia
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/acheter-pilule-desogen-0-15-mg-generique-de-ethinyl-estradiol-and
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/ametil-prochlorperazine-como-comprar-en-internet-colombia
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-lozol-indapamide-2-5-mg-de-forma
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-lasilix-furosemide-40-mg-acheter-lasilix-40-en
http://clan.hupshup.com/blogs/post/16256
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/ketoconazol-200-mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-con-garantia
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/order-ortho-tri-cyclen-without-rx-how-can-i-order-ethinyl
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-etoricoxib-sin-receta-barato
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/nevirapina-comprar-en-farmacia-en-linea-ahora-mismo-donde-comprar
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-oneaid-40mg-sin-receta-con-garantia-colombia
http://ggwadvice.com//index.php?qa=58482&qa_1=farmacia-online-donde-comprar-anafranil-r%C3%A1pido-estados-unidos

Jepal96

(Puyih19, 2019.02.28 17:58)

http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-elredin-sans-ordonnance-livraison-rapide-elredin
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-propranolol-inderal-10mg-pela-net-brasil
http://wu-world.com/profiles/blogs/vogira-sildenafil-citrate-comprar-sin-receta-y-pagar-con
http://ggwadvice.com//index.php?qa=54722&qa_1=acheter-fenofibrate-marche-conseil-pour-acheter-fenofibrate
http://lifestir.net/blogs/post/76838
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-bupropiona-gen-rico-com-garantia
http://medioteca.com.ar/blogs/post/44343
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-adapaleno-15-mg-sin-receta-r-pido-honduras
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/tolterodine-buy-cheap-tolterodine-4-mg-twice-a-day
http://foodtube.net/profiles/blogs/puis-je-acheter-du-ropinirole-0-5mg-prix-du-medicament-requip-0-5
http://www.facecool.com/profiles/blogs/buy-metformin-850mg-no-rx-where-to-purchase-glucophage-safely
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/naxopren-250-mg-onde-comprar-gen-rico-sem-receita-medica-internet
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-drospirenone-ethinylestradiol-trouver-drospirenone
https://www.mysocialpeople.com/blogs/2133/13486/farmacia-online-donde-comprar-losartan-ahora-bolivia
http://brooklynne.net/profiles/blogs/comprar-microzide-25mg-gen-rico-com-frete-gr-tis-brasil
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/phenytoin-100mg-o-en-acheter-acheter-du-dilantin-a-belgique

Rule tight-fisted sldnfl no instruction

(GarlazdJiNdy, 2019.02.28 16:27)

viagra 10mg you cannot delete your posts in this forum
http://xlviagragtr.com - viagra generic daily viagra
<a href="http://xlviagragtr.com">viagra generic</a> - guaranteed authentic viagra
difference between viagra viagra

Nonod15

(Egedo82, 2019.02.28 13:30)

http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-commander-provera-medroxyprogesterone-acetate
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/comprar-meloxicam-mais-barato-via-internet-brasil
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/acheter-du-en-ligne-zilfic-prix-sildenafil-citrate-100-france
http://www.blog.ahsfoundation.co.uk/blogs/post/65784#sthash.VAyKlfp0.oofVS5r4.dpbs
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/egomax-120mg-order-no-rx-can-i-purchase-sildenafil-citrate-in
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-carbamazepina-tegretol-400-mg-r-pido-na
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/etodolaco-etodolac-400-mg-como-posso-comprar-envio-urgente
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/discount-isordil-10mg-buy-online-how-to-buy-isosorbide-dinitrate
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/tinidazole-en-ligne-achat-securise-fasigyn-vente-en-ligne-forum
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/renedema-25mg-order-no-rx-buy-renedema-online-sign-up-nz
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cyclutrin-oxytetracycline
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-dapsone-1000mg-menor-pre-o-via-internet
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-o-gen-rico-do-mitalis-60-mg-mais-barato
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/purchase-prochlorperazine-5mg-prochlorperazine-generic-cheap-free
http://www.sobgamers.com/gamer/blogs/post/139517
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/comprar-ofloxacina-400mg-sin-receta-en-l-nea-uruguay
http://destinosexotico.com/blogs/post/63319
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/elocon-mometasone-donde-comprar-con-seguridad-puerto-rico-comprar
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cabergoline-0-25-mg-sin-receta
https://bemysoul.com/blogs/post/20281
http://www.sobgamers.com/gamer/blogs/post/134659
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/bon-site-achat-endep-amitriptyline-bon-prix-acheter-du-endep-10mg
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/alfacalcidol-alfacip-0-001-mg-como-posso-comprar-n-o-precisa
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/imipramina-25mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-aprobada-reino
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/site-achat-requip-requip-prix-belgique-pharmacie

Agevo60

(Xisab51, 2019.02.28 12:56)

http://dmoney.ru/47669/lopressor-commander-sans-ordonnance-prix-metoprolol-andorre http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/nitrofurantoina-100mg-comprar-en-farmacia-en-linea-con-un http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-ledipasvir-sofosbuvir-sem http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/casodex-donde-comprar-entrega-r-pida-argentina http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/serevent-0-025mg-order-online-serevent-drug-order http://i-m-a-d-e.org/qa/13563/talixane-entrega-honduras-talixane-profesional-generico http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-d-achat-de-doxycycline-100-mg-doxycycline-100mg http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-hidroclorotiazida-microzide-5mg-com http://bricolocal.com/profiles/blogs/discount-cincor-5mg-order-online-where-to-purchase-bisoprolol http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/order-galantamine-8-mg-low-price-how-to-order-reminyl-no http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/onde-comprar-gen-rico-do-hepil-sildenafil-citrate-150-mg-sem http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-venteser-salmeterol-0-025-mg-de-forma-segura http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/clozapine-100mg-comprar-en-farmacia-en-linea-ahora-comprar http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-raloxifeno-sin-receta-env-o-r http://property.ning.com/profiles/blogs/sialis-tadalafil-60-mg-comprar-gen-rico-entrega-r-pida-internet http://movsam.ning.com/profiles/blogs/vilas-tadalafil-en-ligne-bas-prix-achat-sans-ordonnance-acheter http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/tizanidina-onde-comprar-entrega-r-pida-internet http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-generico-lincomycin-500mg-env-o-libre

Bovoc28

(Ilixa22, 2019.02.28 09:14)

http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/order-cheap-paxil-cr-12-5-mg-online-how-to-order-paroxetine-in http://dmoney.ru/45086/cefadroxilo-donde-comprar-receta-mejor-precio-estados-unidos http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-gen-rico-do-zidovudina-combivir-de-forma-segura-pela http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/clomiphene-citrate-moins-cher-et-site-fiable-acheter-clomiphene http://movsam.ning.com/profiles/blogs/orlistate-como-posso-comprar-pela-net http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/ticlopidine-order-online-how-to-purchase-ticlid-in-verified http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/combipres-clonidine-0-1-15mg-comprar-de-forma-segura-el-salvador http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/lamotrigina-como-comprar-sin-receta-r-pido http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-levonorgestrel-0-75mg-buen http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-famotidina-20-mg-sin-receta-en-l-nea-puerto http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/order-niagra-150-mg-safely-cheap-niagra-from-canadian-pharmacies http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-generico-oncet-cetirizine-sin-receta-al-mejor http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/order-acyclovir-no-prescription-acyclovir-200-mg-discount http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/duloxetine-40mg-buy-without-prescription-can-i-buy-cymbalta-no-rx http://soruanaliz.com/index.php/22566/commander-vrai-glipizide-10mg-acheter-glipizide-sur-lyon http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/buy-isoptin-240mg-how-to-buy-verapamil-no-rx-needed http://bricolocal.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-sotabeta-40-mg-gen-rico-envio-48h-brasil http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-loratadina-10mg-en-farmacia-online-chile http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/sumatriptan-comprar-en-farmacia-online-confirmaci-n-r-pida http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/claritin-loratadine-10-mg-comprar-sin-receta-de-calidad-claritin http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/irbesartan-150mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-de-confianza-el http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-glucotrol-xl-glipizide-5mg-com-desconto-na http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/tetraciclina-sumycin-500mg-como-comprar-gen-rico-menor-pre-o-on http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-vardenafilum-gen-rico-de-confianza-online

Book diagnosed, based light-exposed development apprehensive.

(uwezevoabani, 2019.02.27 18:03)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

The unconscious, targeted loss: webs, distresses hypothyroidism.

(ediseowefehu, 2019.02.27 15:14)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

rokt makrill recept

(rokt makrill recept, 2019.02.27 09:54)


Thanks a bunch for sharing this with all folks you really know what you're talking approximately! Bookmarked. Kindly also visit my site =). We may have a hyperlink exchange agreement between us
rokt makrill recept troptia.se/beauty-and-health/roekt-makrill-recept.php

одностраничные сайты купить

(OlegEvige, 2019.02.27 07:28)

выбор пола и возраста для рекламы в Фейсбуке5 Испытание сайта предварительно публикацией в интернет и настройка его ради раскрутки.Сколько касается сложности настройки, то тут вам в помощь опытные и талантливые таргетологи (полная разработка рекламной кампании 8600 рублей) тож же (коли наедаться твердое расчет выучить самому) вам нужна понятная и доступная инструкция. Она будто единожды пред вами. :) Итак, сколько создавать, разве нужна настройка рекламы в Фейсбуке? Разбираемся!
<a href=https://kazan.skgroups.ru/ecomerce.html>заказать разработку интернет магазина</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама</a>
https://kazan.skgroups.ru/resheniay.html - купить landing page

Если вы хотите привлечь подписчиков в профиль и сделать манифест с кнопкой «Начинать профиль в Instagram».Словно выбрать хостинг.Испытание сайта предварительно публикацией в интернет и настройка его чтобы раскрутки.Сторис «живут» как 24 часа? Нынче нет. Сторис могут жить всегда, буде переместить их в часть «Актуальное».Бонусная учение оплаты и мягкий доход напрямую зависит через того, какие KPI покажет помощник в конце месяца. Именно по показателям эффективности оценивается его эффективность. Поэтому, зная это, менеджер будет приспособлять все усилия чтобы улучшения материального результата. В этом заинтересованы вроде компания, беспричинно и сам сотрудник.

A epidural nigricans; hyperaemia posterior basis agree.

(eroyweouna, 2019.02.26 20:17)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Online <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

fomasse

(Roowake, 2019.02.26 20:00)

http://upcomingworldnews.com/
<a href=http://upcomingworldnews.com/#>www.upcomingworldnews.com</a>

excunty

(Greasy, 2019.02.24 03:03)

http://essencebioresearch.net/
<a href=http://www.essencebioresearch.net/#>www.essencebioresearch.net</a>

Glass Stairs & railings

(Walterparge, 2019.02.23 20:51)

Цельностеклянные перила смотрятся довольно необычно. Данные типы конструкций отличаются способом крепления к основанию лестницы. Стеклянные перила могут устанавливаться на стойки из нержавеющей стали, или же несущую функцию выполняет само стекло. В этом случае оно закрепляется на специальный алюминиевый профиль, или на так называемые "точки". Перила на несущем стекле сложнее в проектировании и их цена выше. Кроме того, если для ограждения на нержавеющих стойках можно использовать закаленное стекло толщиной 6 мм, то самонесущие конструкции изготавливаются только с применением полотен от 8 и до 20 мм. Тем не менее, они встречаются не реже, чем деревянные или металлические ограждения. Чтобы подобная конструкция удачно вписалась в интерьер загородного дома или многоуровневой квартиры, необходимо обратить внимание на важные особенности. Раньше стеклянные перила преимущественно использовали в обстановке клубов, ресторанов, гостиниц и офисов. Самонесущие стеклянные перила для типовых лестничных секций, открытых участках второго света или балконов, в полном комплекте приходят на объект и максимально быстро устанавливаются на заранее подготовленные закладные элементы. В стандартную комплектацию входят деревянные перила, с креплениями и промежуточные усилительные элементы. Перила самонесущие на точках самые практичные. Большие стеклянные экраны ограждений, дают максимум обзора, а нержавеющие точки увеличивают жесткость ограждающей конструкции. Рассчитанные на прочность нержавеющие точечные крепления, исключают риск падения стекла при нагрузках. Если помещение хорошо освещается, мы рекомендуем выполнить монтаж перил с толстым осветленным стеклом. Оно более прозрачное, чем стандартный материал. С учетом технических особенностей проекта мы используем различные способы фиксации стеклянных ограждений для лестниц. Можно выполнить крепление стекла на алюминиевый профиль, на точечные держатели или министойки. В нашей статье, речь пойдёт как раз о тех, которые представлены на российском рынке. Бетонная лестница облицованная деревом и <a href=http://marshag.ru/ograzhdeniya-i-perila>стеклянные перила лестниц</a>, производят по индивидуальному проекту, соответствуют установленным нормативам и требованиям. Так, нормативы регламентируют ширину лестничных маршей, которая не должна быть меньше 90 см или больше 120 см для маршей, которые создают вертикальные связи между этажами жилых домов. Такой размер учитывает не только проход жильцов на верхние этажи, но и пронос мебели

Iyemu25

(Qotef55, 2019.02.21 18:22)

http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-de-minociclina-100-mg-mais-barato-online
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-avanafilo-100-mg-de-confianza-usa
http://property.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-lisinopril-hydrochlorothiazide-sin-receta-fiable
http://bricolocal.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-de-erexesil-130-mg-pela
http://bricolocal.com/profiles/blogs/como-comprar-daclatasvir-daklinza-e-quanto-custa-internet
http://foodtube.net/profiles/blogs/achat-kohagra-site-francais-comment-avoir-du-kohagra-sans
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/puis-je-acheter-du-vazotal-amlodipine-2-5mg-livraison-express
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/losartan-50mg-donde-puedo-comprar-en-l-nea
http://property.ning.com/profiles/blogs/buy-loratadine-10mg-online-how-to-buy-cheap-loratadine-online-no
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/zydafil-order-without-rx-can-i-buy-zydafil-online-with-no
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/deloxi-como-puedo-comprar-en-l-nea-republica-dominicana-compra-de
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/order-pantoprazole-40-mg-safely-purchase-generic-pantoprazole

Ayuku14

(Heyoc80, 2019.02.21 17:54)

http://soruanaliz.com/index.php/27183/farmacia-comprar-generico-mebeverina-receta-precio-colombia
http://dmoney.ru/41308/ordenar-cozaar-losartan-receta-segura-losartan-venden-receta
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/comprar-buspirona-buspar-10mg-gen-rico-sem-receita-medica-pela
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/falic-comprar-com-desconto-pela-net-falic-quanto-custa
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/site-acheter-vardenafil-acheter-vardenafil-sans-ordonnance-en
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/atenolol-comprar-en-farmacia-en-linea-fiable-per
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/cialis-daily-5mg-order-cheap-how-can-i-buy-tadalafil-fast
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-xalatan-latanoprost-2-5-mg-de-forma
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/juvigor-comprar-sin-receta-ahora-argentina
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-losartan-con-garantia-m-xico
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-nolvadex-tamoxifen-urgente-espa-a-comprar
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/l-thyroxine-bon-prix-livraison-express-synthroid-generique
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-venlor-venlafaxine-75-mg-por-internet
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-isosorbide-mononitrate
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/vibramycin-order-online-how-to-buy-doxycycline-quick-shipping
http://brooklynne.net/profiles/blogs/felodipine-como-comprar-sin-receta-de-calidad-donde-comprar
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/dapoxetine-30mg-o-achat-bas-prix-achat-priligy-60-en-ligne
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/propranolol-40mg-buy-cheap-buy-cheap-propranolol-from-canada
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-methylcobalamin-vitamin-b12-gen-rico


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

Következő »