Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Simple Present

(Egyszerű jelen idő)

Képzése:

+          A + ige 1. alak (E/3. sz.: ige + s) + J + T + H

            pl.: I usually get up at 6:30.

 

—         A + do/does + not + ige 1. alak + J + T + H

pl.: She doesn’t get up at 6:30.

 

?          Do/Does + A + ige 1. alak + J + T + H ?

            pl.: Do you usually get up at 6:30?

 

Használata:

1.       Szokásos ismétlődő cselekvés kifejezésére. (I usually watch TV every evening.)

2.       Általános igazságok kifejezésére. (Wather boiles at 100 Co.)

3.       Utazással kapcsolatos, előre eltervezett jövőbeli cselekvés kifejezésére. (I arrive in Paris at 2 p.m. and than I go to London.)

4.       Narratív, elbeszélő szövegekben /regények, filmek leírásánál/

5.       Here/There szavakkal a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (Here she comes/There she goes)

 

Időhatározók:

usually, every day, often, sometimes, never, rarely, always, on Monday, twice a week, occasionally, generally

 

Helyesírási tudnivalók:

1.       Ha az ige o, x, sh, ch, s-re végződik E/3. személyben –es ragot kap.

2.       Ha az ige y-ra végződik, és mássalhangzó előtt áll, E/3. személyben i-re változik (pl.: studyèstudies)

Present Continuous

(Folyamatos jelen idő)

Képzése:

+          A + be + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I am sitting.

 

—         A + be + not + ige + -ing + J + T + H

pl.: She is not sleeping.

 

?          Be + A + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Are you watching TV now?

 

Használata:

1.       A beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (He is walking now.)

2.       Mostanában zajló, de nem a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (I am writing a new book.)

3.       Előre eltervezett szándékos jövő idejű cselekvés kifejezésére. Időhatározóval együtt használjuk. (I am killing somebody next week.)

4.       Az always szó használatával általános, rendszeresen ismétlődő cselekvés kifejezésére, amely a beszélőt idegesíti. (He is always watching TV.)

 

Időhatározók:

now, at the moment, at present, nowadays

 

Helyesírási tudnivalók:

1.       Az –ing előtt nem ejtett e betű kiesik.

2.       A szó végi l, p, m megduplázódik.

3.       Ha a szó oe, ye, vagy nge végű, akkor nem tűnik el az e betű.

4.       Ha a szó ie-re végződik, akkor az ie y-ra változik.

5.       Igék, amelyeket nem használunk folyamatos alakban:

Ø       érzelmeket kifejező igék (pl.: like, love, hate, prefer…)

Ø       érzékelést kifejező igék (pl.: smell, see, hear…)

Ø       birtoklást kifejező igék (pl.: have, owe)

Ø       gondolati tevékenységekkel kapcsolatos igék (pl.: think, believe, want)

6.       Ha a szó egy szótagból áll, mássalhangzóra végződik és a mássalhangzó előtt magánhangzó áll, a szó végi mássalhangzó megkettőződik. (pl.: putèputting)

Present Perfect

(Befejezett jelen idő)

Képzése:

+          A + have/has + ige 3. alak + J + T + H

            pl.: He has been to London.

 

—         A + have/has + not + ige 3. alak + J + T + H

pl.: She hasn’t been to London yet.

 

?          Have/Has + A + ige 3. alak + J + T + H ?

            pl.: Have you ever been to London?

 

Használata:

1.       A múltban kezdődött és befejeződött cselekvésnek a jelenben eredménye van. (I have broken the window.)

2.       A múltban kezdődött, a jelenben is tart és a jövőben is tartani fog. (I have lived here for 10 years.)

3.       A múltban kezdődött és a beszéd pillanatáig tartott a cselekvés. (I haven’t seen you for ages.)

4.       A múltban kezdődött, és a nagyon közeli múltban befejeződött a cselekvés. /”Éppen most”-tal fordítjuk/ (I have just arrived.)

5.       Amikor a cselekvés megtörténtét próbáljuk kifejezni. (I have never eaten ice-cream. Have you ever eaten chocolate?)

 

Időhatározók:

yet, already, recently, never, ever, since, for (5 years), lately, just

 

Kérdőszavak:

How long? Since when?

Present Perfect Continuous

(Folyamatos-befejezett jelen idő)

Képzése:

+          A + have/has + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I have been waiting for an hour, but the bus hasn’t come yet.

 

—         A + have/has + not + been + ige + -ing + J + T + H

pl.: He hasn’t been living here since 1987.

 

?          Have/Has + A + been + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Have you been singing since you were 17 years old?

 

Használata:

1.       A múltban kezdődött, a beszéd pillanatában is folyamatban lévő, és ajövőben is folytatódó cselekvés kifejezésére. (I have been waiting for the bus for 2 hours.)

2.       A múltban kezdődött, a múltban be is fejeződött cselekvés kifejezésére, aminek a jelenben is eredménye van és a múltbeli folyamatosságát hangsúlyozzuk.

Ø       Lehet időhatározóval: I’m tired, because I have been working hard all day.

Ø       Lehet időhatározó nélkül: I’m tired, because I have been working hard.

3.       Hogyha az eredmény mellett a felháborodáson van a hangsúly. (Who has been eating with my spoon?)

 

Időhatározók:

for (5 years), since

 

Kérdőszavak:

How long? Since when?

Simple Past

(Egyszerű múlt idő)

Képzése:

+          A + ige 2. alak + J + T + H

            pl.: I went for a walk yesterday.

 

—         A + did + not + ige 1. alak + J + T + H

pl.: She didn’t read last week.

 

?          Did + A + ige 1. alak + J + T + H ?

            pl.: Did you go to school when you were ill?

 

Használata:

1.       A cselekvés a múltban elkezdődött, befejeződött és nincs köze a jelenhez. (I read a book yesterday.)

2.       Múltbeli szokásos ismétlődő cselekvés kifejezésére. (I went school, when I was 6 years old.)

3.       Narratív, elbeszélő szövegekben, történet elmesélésekor.

4.       A múltban egy időszakot kitöltő cselekvés, ami lezáródott.

5.       Múltbeli cselekvés, ami a jövőben nem ismétlődhet meg. (I met John Lennon.)

6.       Múltbeli egyszeri cselekvés. (I watched TV yesterday.)

 

Időhatározók:

yesterday, yesterday evening, last night, last week, last year, last month, in 1952, in September, in Spring, on Monday, for (5 years), 2 hours ago, 2 years ago

 

Kérdőszó:

when?

Past Continuous

(Folyamatos múlt idő)

Képzése:

+          A + was/were + ige + -ing + J + T + H

            pl.: She was reading yesterday afternoon.

 

—         A + was/were + not + ige + -ing + J + T + H

pl.: I wasn’t walking yesterday afternoon.

 

?          Was/Were + A + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Were you playing basketball while your mother was doing the shopping?

 

Használata:

1.       A múlt egy adott időpontjában folyamatosan zajló cselekvés kifejezésére. (I was reading at 6 o’clock yesterday.)

2.       A múlt egy adott időtartamában zajló cselekvés kifejezésére. (I was dancing all afternoon.)

3.       A múltban két párhuzamosan zajló cselekvés kifejezésére. (While my mother was ironing, Joe was singing in the toilet.)

4.       A múltban folyamatosan zajló cselekvés közben egy esemény történik. /Az esemény = Simple Past; a cselekvés = Past Continuous/ (I was sleeping when my mother came home.)

 

Időhatározók:

at 3 o’clock, all afternoon, when…, as…, while…, from…to, between…and…

Past Perfect

(Befejezett múlt idő)

Képzése:

+          A + had + ige 3. alak + J + T + H

            pl.: She had done the ironing, when her husband came home.

 

—         A + had + not + ige 3. alak + J + T + H

pl.: He hadn’t made the coffee, when his wife got up.

 

?          Had + A + ige 3. alak + J + T + H ?

            pl.: Had you done your homework by that time?

 

Használata:

1.       Egy múlt idejű cselekvés kifejezése, amely a másik múlt idejű cselekvéshez viszonyítva:

Ø       már befejeződött. (I had finished my homework when Joe arrived home.)

Ø       még folyamatban van. (I had been in the army for 10 years when we met.)

2.       Az időben hozzánk közelebbi cselekvést helyettesíthetjük időhatározós szerkezettel. (By that time, by than, by 6 o’clock)

3.       Múltbeli cselekvés, amelynek a múltban volt eredménye. (I had worked in the garden that’s why I was tired yesterday.)

 

Kötőszavak:

when, before, after, by the time, by that time, by…

Past Perfect Continuous

(Folyamatos-befejezett múlt idő)

Képzése:

+          A + had + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I had been living here for 3 years, when we met.

 

—         A + had + not + been + ige + -ing + J + T + H

pl.: She hadn’t been working here, when the new boss came.

 

?          Had + A + been + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Had you been living here, when your neighbour died?

 

Használata:

1.       Egy múlt idejű cselekvéshez viszonyítva egy másik múlt idejű cselekvés már elkezdődött és azután is folytatódott. (I had been working for the army for 2 years when we met.)

2.       A múlt idejű cselekvésnek a múltban eredménye volt. (I was tired, because I had been working in the garden /all day/.)

 

Időhatározók:

for (2 hours), since

Simple Future

(Egyszerű jövő idő)

Képzése:

+          A + will + ige 1. alak + J + T + H

            pl.: I will go to visit you.

 

—         A + will + not + ige 1. alak + J + T + H

pl.: I won’t do my homework.

 

?          Will + A + ige 1. alak + J + T + H ?

            pl.: Will you do the shopping?

 

Használata:

1.       Jövő idejű cselekvés kifejezésére, amit a beszélő a beszéd pillanatában dönt el. (What will you do now?)

2.       Jóslásnál. (Your test will be 5.)

3.       Ígéretél. (I will do my homework.)

4.       Szándéknál. (I will help you.)

5.       Fenyegetésnél. (I will kill you.)

 

Időhatározók:

next Saturday, tomorrow, in 2 weeks, by tomorrow

Future Continuous

(Folyamatos jövő idő)

Képzése:

+          A + will + be + ige + -ing + J + T + H

            pl.: I will be watching TV from 8:00 to 10:00.

 

—         A + will + not + be + ige + -ing + J + T + H

pl.: She will not be reading, when her sister goes away.

 

?          Will + A + be + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Will you be playing basketball tomorrow afternoon?

 

Használata:

1.       A jövő egy adott időpontjában vagy időtartamában folymatosan zajló cselekvés kifejezésére. (I will be swimming at 5 o’clock tomorrow.)

2.       A jövőben két cselekvés összehasonlításakor, amikor az egyik folyamatosan történik, a másik egyszeri cselekvés. (I will be reading when he comes home)

3.       Olyan jövő idejű cselekvés kifejezésére, amely rendszeresen ismétlődik, tehát biztosan meg fog történni.

Future Perfect

(Befejezett jövő idő)

Képzése:

+          A + will + have + ige 3. alak + J + T + H

            pl.: By the end of the year, my father will have been 43 years old.

 

—         A + will + have + not + ige 3. alak + J + T + H

pl.: He will haven’t finished his work by tomorrow.

 

?          Will + A + have + ige 3. alak + J + T + H ?

            pl.: Will you have read the book by the next week?

 

Használata:

1.       A jövő egy adott időpontjában az adott cselekvés már múlt lesz, vagy be lesz fejezve. (By the end of the month, he will have been here for 10 years.)

Future Perfect Continuous

(Folyamatos-befejezett jövő idő)

Képzése:

+          A + will + have + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: By the end of January we will have been living here for 8 years.

 

—         A + will + not + have + been + ige + -ing + J + T + H

            pl.: He won’thave been working here for 1 year by the end of the week.

 

?          Will + A + have + been + ige + -ing + J + T + H ?

            pl.: Will you have been going in this school for 5 years by the end of the year?

 

Használata:

1.       A jövő egy időpontjából visszatekintve a cselekvés már egy ideje folyamatban van, még nem fejeződött be, és nem is tudjuk, hogy mikor fog befejeződni. (By the end of the next month, he will have been working here for 10 years.)

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

cyeard

(JosephGob, 2018.06.15 05:30)

t <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx3592.html ">viagra for babies</a> getting pills by canada customs
w <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx3485.html ">walmart viagra alternative</a> pharma plus canada
p <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx7917.html ">order generic cialis by phone</a> buy drugs online using echeck

uhorsef

(NormanLit, 2018.06.15 02:49)

g <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx20604.html ">with anemia can cialis cause</a> online pharmacy mastercard

cyou'lli

(RalphMak, 2018.06.14 17:52)

n <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx18095.html ">over the counter ed pills</a> healthy man pharmacy
q <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx3435.html ">viagra online legal</a> pharmacy rx one review
d <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx12350.html ">glaxosmithkline levitra</a> mexican pharmacy no prescription needed

lquarterj

(NormanLit, 2018.06.14 16:32)

b <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx4316.html ">viagra starting dose</a> global pharmacy plus
j <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx18759.html ">according to the pinking of viagra culture</a> drugs no prescription needed canadian
l <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx11890.html ">levitra cialis viagra dosage</a> all pill shop

gyesh

(JosephGob, 2018.06.14 13:18)

x <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx3757.html ">viagra for sale on craigslist</a> overnight shipping meds
m <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx13004.html ">price difference of cialis and levitra</a> online prescription free pharmacy
s <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx6686.html ">rx cialis</a> canadian pharmacy ed pills

jdegreeb

(NormanLit, 2018.06.14 09:45)

q <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx18233.html ">200 mg viagra tablets</a> best over the counter erection pills

cpartyl

(RalphMak, 2018.06.14 06:38)

w <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx4339.html ">como tomar viagra por primera vez</a> most reputable online pharmacy
r <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx1009.html ">viagra erection vs normal erection</a> cheap prescription pills online
g <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx18426.html ">viagra acts by inhibiting</a> no prescription india pharmacy

lsleepy

(NormanLit, 2018.06.14 06:24)

c <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx3226.html ">viagra samples for physicians</a> birth control overnight delivery
p <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx14320.html ">preço do remedio levitra 10mg 1 comprimido</a> trusted meds online
q <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx12340.html ">levitra and naproxen 500</a> online pharmacy philippines

iivkzpa

(wheaom, 2018.06.14 05:01)

<a href=http://canada-pharmaci.com>buy cialis online us</a>
buy liquid cialis online http://canada-pharmaci.com

nplacesw

(RalphMak, 2018.06.13 23:20)

k <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx19649.html ">viagra bahawalpur</a> canadian pharmacy 24 hr
k <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx2722.html ">how much viagra should i take for recreational use</a> belise pharmacy
f <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx9185.html ">cialis 20 miligramos</a> canada medicines prescription drugs

uroadt

(JosephGob, 2018.06.13 22:09)

j <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx9547.html ">cialis comparisons</a> my canadian pharmacy legitimate
x <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx19307.html ">why man take viagra</a> ed drugs for sale
i <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx22225.html ">prescription drugs coupons discounts</a> no rx pharmacy online in canada

ercnes

(bmhpsz, 2018.06.13 14:54)

http://cialisn.com - buy cialis pills
buy cialis reddit http://cialisn.com

fseconde

(NormanLit, 2018.06.13 14:17)

u <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx18764.html ">is viagra an effective heart medication</a> buy cheap generic drugs free
f <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx10155.html ">no prescription levitra</a> list of online pharmacy in india
i <a href=" http://www.ajansdma.com/health/rx7692.html ">cialis como funciona</a> rxone canada pharmacy

agocarried many

(IrwinBup, 2018.06.12 03:46)

s http://www.santaana-smogcheck-autorepair.com/sildenafil/# does viagra make you last longer <a href= http://www.santaana-smogcheck-autorepair.com/sildenafil/# >sildenafil online</a> trying

worst reallycry

(Jerryweaxy, 2018.06.11 23:09)

x http://www.santaana-smogcheck-autorepair.com/modafinil/# buy modafinil

namepoor Mr

(Fidelhault, 2018.06.11 22:31)

kamagra oral jelly reviews <a href= http://www.santaana-smogcheck-autorepair.com/kamagra/# >kamagra 100</a> always
buy amoxil <a href= http://www.santaana-smogcheck-autorepair.com/amoxil/# >cheap amoxil</a> wife
order prednisone http://www.santaana-smogcheck-autorepair.com/prednisone/# prednisone dog <a href= http://www.santaana-smogcheck-autorepair.com/prednisone/# >prednisone online</a> aware <a href=http://www.santaana-smogcheck-autorepair.com/prednisone/#>prednisone dog</a> order prednisone

nabley

(Robertgot, 2018.06.11 20:40)

j http://www.santaana-smogcheck-autorepair.com/zithromax/# cheap zithromax
j http://www.santaana-smogcheck-autorepair.com/amoxil/# amoxil 500
n http://www.santaana-smogcheck-autorepair.com/modafinil/# modafinil

gnoticei

(JosephGob, 2018.06.11 19:30)

n http://www.santaana-smogcheck-autorepair.com/tadalafil/# viagra vs cialis vs levitra <a href= http://www.santaana-smogcheck-autorepair.com/tadalafil/# >tadalafil generic</a> arrived

father sleepdrink

(Jerryweaxy, 2018.06.11 19:23)

s http://www.santaana-smogcheck-autorepair.com/sildenafil/# what is herbal viagra

cwatchx

(Robertgot, 2018.06.11 16:48)

b http://www.santaana-smogcheck-autorepair.com/modafinil/# modafinil reviews
v http://www.santaana-smogcheck-autorepair.com/tadalafil/# viagra vs cialis vs levitra
l http://www.santaana-smogcheck-autorepair.com/sildenafil/# does viagra work


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

Következő »