Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1848-s Szabadságharc

2010.01.23

1848-as Szabadságharc

 

 

Áprilisi törvények elfogadása,forradalom győzelme

 

 

- 1848 tavaszán forradalmi hullám söpört végig Európán.Ez hatott a „lefékezett” reformpolitikán.

 

- Márc. 3-n a pozsonyi országgyűlés elfogadta Kossuth felirati javaslatát,amelyben jobbágyfelszabadítást,független kormányt és közteherviselést követelt.

 

- Bécs ellenszegülésére ( nem hívott össze üléseket ),Kossuth mozgósította a radikálisokat,s márc. 14-n elfogadták a 12 pontot.

 

- Márc. 15-n vér nélkül győzött a forradalom.Vezetői : Radikális márc-i ifjak

 

- Utolsó rendi országgyűlés letette Mo. modernebb,polgári alapjait.V.Ferdinánd ápr.11-n szentesítette az áprilisi törvényeket.Forradalom hivatalossá vált,s a Konzervatívak,s a hadsereg is elfogadta.

 

                        Áprilisi törvények:      à Alacsony cenzushoz kötött választójog

                                                           à Független magyar kormány

                                                           à Úrbéri terhek és papi tized eltörlése

                                                           à Cenzúra eltörlése

                                                           à Közteherviselés

                                                           à Sajtószabadság

                                                           à Azonnali és kötelező örökváltság állami kártérítéssel

 

Szabadságharc menete

 

 

- Ellenzéki párt elnök: Gróf Batthyány Lajosà1. független parlamentnek felelő magyar kormány

 

                        à Programja: Áprilisi törvények betartása;rend és béke ; forradalom vívmányainak megszilárdítása

 

 

Problémák

 

- Parasztfelkelések ( Úrbéri viszonyok megszüntetésének hiányosságai miatt )

- Nemzetiségi mozgalmak ( szerbek szították Erdélyben és a felvidéken )

- Kormány kimondta ,hogy csak 1 politikai nemzet van. ( mint egyének nem gyakorolhatják a nemzetiségek a jogaikat )

- Habsburgok tárgyaltak a nemzetiségű vezetőkkel,s hátráltatta a kormány munkáját

- Kossuth javaslatára az 1. népképviseleti gyűlés 200 ezer katonák szavazott meg a katonaságba

- Habsburgok erősödtek ( leverték az olasz forradalmat ).Megindultak a magyar forradalmat leverni

- Toborzás indult 8 szőlődézsmát eltöröltek,nemesek kárpótlására kossuth-bankókat bocsátottak ki )à Kormány hatalma gyengültà Megalakult az OHB ( Országos Honvédelmi Bizottmány kossuth vezetésével a kormány támogatására)

 

 

 

Őszi hardjárat

 

 

- Szept.11.: Jellasics horvát bán támadásával megindult a szabadságharc

- Szept.29: Jellasics seregét visszaverték Pákozdnál

- Ozorádnál oldalvédjét szétverték okt.7-n

- Okt.14-n V.Ferdinánd feloszlatta az országgyűlés,s 6-n kitört a bécsi forradalom.A magyarok támadást indítottak Bécs ellen,de Schwechat-nál ez fennakadt. ( okt. 30. )

 

 

Téli hadjárat

 

 

- Dec-ben a 18 éves Ferenc József az új császár,akit nem feszélyeznek az áprilisi törvények.Windisgratz megindul a forradalmi Mo. ellen

- Perczel mór is csatát vállaltà Windisgratz seregét kiverte Szolnokról ( Jan. 5-22. )

- Az OHB megszervezte a Tiszántúli ellentámadást,de Debrecenbe vonult.

 

 

Tavaszi Hadjárat

 

- Bem József kiveri a császáriakat Erdélyből

- Dembinszky Henrik a hadsereg főparancsnoka Kápolnánál vereséget szenvedett

- Az udvar kiadta  Olmütz-ben az oktrojált ( kikényszerített ) alkotmányt,mely megszüntette Mo. függetlenségét.

- Görgeri Artúr vezetésével felszabadították egész Mo.-t ( Nyugaton 3 megye kivételével.Jelentős csata: Isaszeg:Máj.6. )

- Kossuth ápr.14-n kimondta a Habsburg trónfosztást,s Mo. függetlenségét ( Függetlenségi nyilatkozat ) Kormányzó-elnök lett. Békepárt ( alku ) <-> Kossuth ( nincs alku )

Szemere Bertalan vezetésével Új kormány alakultà Kossuth hatalma csökkent

- Ferenc J. I.Miklós 8 orosz cárral ) tárgyal,s segítséget kér,s meg is kapja a Szent Szövetség értelmében ( Európa kimondta,hogy nem kíván beleavatkozniaà szabad kezet kapnak )

 

 

Nyári hadjárat

 

 

- Megindult az összehangolt támadás Júliusban ( 360 ezer osztrák-orosz katona <-> 170 magyarral szemben )

- Általános népfölkelés sem tudott változtatni a helyzeten

- Utolsó nagy csata Temesvárnál volt,amit Bem vívta sikertelenül aug.9-n

- Aug.11-n Görgei katonai diktatúrát vezetett be,s Kossuth és a Szemere-kormány lemondott.

- aug.13-n letették a fegyvert Görgeiék az oroszok előtt Világosnál. à Veszítettünk.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.