Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1956-s Forradalom

2010.01.24

1956-s Forradalom

 

 

Bevezetés

 

- „Népek tavasza”:       à Berlin:1953

                                   à Budapest :1956

                                   à Prága :1968

                                   à Lengyelo. : ’80-s évek

 

 

1989-ig csak ellenforradalomként kezelték.

 

 

Előzmény

 

 

- 1953.Márc.-ban meghal Sztálin,s Hrucsov veszi át a hatalmat a SZU-ban.    à Sztálinizmus visszaszorítására tesz kísérlete

 

- Mo. vezetőit Moszkvába hívatta        à elmarasztalás           à Rákosiék műve rossz (  személyi kultusz,erőltetett iparosítás ) hibákat ki kell javítani

 

- ’53-55: Nagy Imre a miniszterelnök       à Reformpolitikával szeretett volna változtatni.”Új szakad politika” ( Tsz-esítés- törvénytelenségek felszámolása, országgyűlés befolyásának növelés,erőltetett iparfejlesztés korrigálása )

 

- Amit elért: jobb életszínvonal ( áruellátmány javulása,béremelés ),tszesítést felszámolta és a beszolgáltatást csökkentette

 

- ’55-ben Nagy I. és Andrássy Gyula megy

 

- Rákossiék folytatják a diktatúrájukat     à Párt ellenzék egyre hangosabb ( petőfi-kör és az egyetemisták )

 

- Az SZKP ( Szociális Kommunista Párt ) 20. kongresszusán Hrucsov is szembe fordul a sztálinizmussal,s a hibák kijavítását tűzi ki célul

 

- Rákossit menesztik,s Gerő Ernő jön a helyére ( nem nyugtatja meg a népet )

- okt..6.: Rajk László újratemetése ( Rajk volt az , aki elvállalta a kommunizmus problémáit,s kivégezték érte.Később A kormány közölte,hogy nem volt biztos,hogy ő volt érte a felelős.)         àEgész Rákossi-rendszer szar

 

 

 

Forradalom kitörése,s főbb eseményei

 

 

- Okt.2.felében : DISZ-ből kiváltak az egyetemisták ( Csak a nevük volt demokrata )

 

Követeléseiket pontokba szedték

 

                  à Nagy Imre legyen a miniszterelnök

                  à Sajtószabadság

                  à Koncepciós perek felülvizsgálása

                  à SZU-val kapcsolatos szerződések felülvizsgálása

                  à Kollektivizálás megszüntetése              

                  à Felelősök megbüntetése

                  à Mo. Szuveníritása            

                  à Általános és titkos választójog

                  à Kossuth-címer vissza állítása és márc. 15,illetve okt. 6 nemzeti ünnep

 

 

- Okt.23.: Lengyelek mellett állásból szervezett tüntetésből indult forradalom ( egyetemisták és a petőfi-kör szervezte )

 

                  - BME ÉS BTE

                  - Bem téren gyűlnek össze

                  - Petőfi szobornál Sinkovits

                  - Bem szobornál Bessenyei György

                  - délutánra csatlakoznak a munkások is

      - Tüntetők 1 része a rádióba megy,hogy felolvassák követelésüket ( 1. fegyveres összecsapás,s a rádió Gerő beszédét közvetítette )

                  - Másik része ledöntötte a Sztálin szobrot

                  - Éjszaka Nagy Imrét elnökké választják,hogy a felkelők megnyugodjanak,de már késő. Gerő felkéri a szovjet páncélosokat ,hogy segítsen,de ők sem tudják feltartani,s a forradalom kiszélesedik.

 

                  - Forradalom országossá vált

                  - Okt.25.: Tüntetők közé lőnek ( 200 ezer halott )

                  - Okt.26.: Óvári sortűz ( 100 ezer halott )

                  - Felkelő központok: Tűzoltó utca,Corvin köz,Széna tér,Baross tér

                  - Általánossá válik a sztrájk

            - Rákossi követői kiszorulnak az MDP-ből      à Gerő megy,helyette Kádár,aki Rákossi börtönét is megjárta

                  - Felszámolják az MDP-t ,s helyette MSZMP

                  - okt.28.: úgy tűnik győzelemmel záródik a forradalom

                  - Nagy Imre beszédet mond

                                             à ÁVH Felszámolása

                                             à szovjetek kivonulása ( csak megállapodás )

                                             à Többpárt-rendszer visszaállítása

 

                  - Tűzszünet

      - Sajtószabadság,koncepciós perek áldozatait elengedik ( Mindszenty József ) újra alakultak az egykori pártok

 

 

Külpolitika

 

 

- Épp akkor volt a Szuezi válság Egyiptomban

- Szu hatásterületében Mi voltunk,s Az USA-ba Egyiptom.

- A világ szeme Mo-ról Egyiptomra került

- USA kijelentette ,hogy nem kíván Mo-i ügyekbe beleavatkozni         à SzU szabadkezet kap,s Hrucsov egyeztet Titoval,s a kínaiakkal

 

 

Forradalom leverése,megtorlása

 

 

- Kádár elvállalta az ellenkormány megalapítását

- Megkezdődik nov.1-n a szovjet csapatok megerősítése

- Mo. kényszerhelyzetben: Varsói szerződésből kiválik

- ENSZ Bizottsági Tanáccsal ülés megvitatja a magyar helyzete à csendesülni látszanak a dolgok,de már a szovjet csapatok kigondolták a „fedőszél” hadműveletet

- Magyar vezetők és a szovjetek tárgyalnak nov.3-n a parlamentben      à Ez csak álca

- Nov.4-n nyílt szovjet támadás    à Magyar Néphadsereg meg sem próbál ellenállni

- Forradalmi munkás Paraszt kormány alakul        à megkezdődik a forradalom ellen a működés

- Kádás csak szovjet segítséggel tudta ( pufujkások ) leverni a forradalmat

- Mo. megmutatta,hogy nem lehet a végsőkig alkalmazni a terrort

- Ellenforradalomnak minősítették

- ’57-ben a forradalom részt vevői ellen perek indultak. Tabu a forradalom,később bűncselekménynek titulálták

 

                       

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.