Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


IV.Béla és a Tatárjárás

2010.01.23

IV. Béla és a Tatárjárás

 

 

 

Előzmény:

 

 

- Apja,II.András ( 1215--1235 ) idején királyi területeket ajándékozott--> királyi területek csökkentek

 --> Királyi vármegyerendszer felbomlik

 

- Szerviens mozgalom erősödik. ( Szerviens : Olyan személyek akik a király vagy a földesúr szolgái vagy segítői.Rangot és biztonságot jelentett.Lehetett királyi vagy magán.)                                             

                                               --> Kialakulnak a vármegyék

                                               --> Rendiség kialakulását jelentette

 

 

IV.Béla uralkodásának 1. szakasza ( 1235-1240.Tatárjárás  előtt )

 

 

- 1235-ben rivális nélkül kerül a trónra

- Keménykezű politizálás-->Leszámol apja híveivel.Már hercegként elkezdte ( hamar megkapta a hercegi címet.herceg=dux )

- Mivel nem voltak trónharcok,ezért nem kellett a támogatóinak kedvezményeket adnia.

- Cél: Erős királyi hatalom kiépítése ; III.Béle korabeli viszonyok visszaállítása ( birtokvisszavétel )

- Birtokhelyreállító politika ( restaurációs ) :Felülvizsgálja a szerződéseket.A hibákat keresi.1238-ban megtorpan.

- Bevezeti a kérvényezés rendszerét,s elégeti a székeket a trónteremben-. ( Tekintélye vissza állítására miatt volt ez szükséges.Király mellett a főpapok ülhettek csak le )

- Megbízást ad az őshaza felkutatására --> 4 Domonokos szerzetes a mai Baskíra területén talált magyarokat,akik hírt adtak a mongol támadásról.

- 1235-ben levelet kap a mongol támadásról,s arra szólították fel IV.Béláékat,hogy hódoljanak be..Vezetőjük Dzsingisz Kán dédunokája: Baku kán.

- Befogadja a kunokat Béla,de a nomád életmúdukkal ellenszenvet váltott ki a birtokosokból és meggyilkolták a vezetőjüket: Kotenyt.--> Rabolva kimentek a kunok.

 

 

Tatárjárás ( 1241-42 )

 

 

- 1241: Váratlan támadás a mongoloktól.Márc.:Vereckei-Hágó: Dénes Nádor veresége.Fő csapás: Ápr. 11:Muhi csata

- Átjutnak a Dunán,s 3 nyugati megyét elfoglalnak.Pannonhalma,Esztergom,Székesfehérvár ellenáll.

- Szorult helyzetben Béla Frigyestől kér segítséget ( osztrák herceg )

- Tron városába menekül Béla ( Trogír )

- Egyedül a várak képesek ellenállni.Hatalmas pusztulást ( emberi és anyagi ) okoztak.

- 1242-ben kivonulnak rabolva.

 

 

IV.Béla uralkodásának 2. szakasza ( 1235-1270.Tatárjárás után )

 

 

- Hospeseket hív az országba.  --> Kunokat ( Kis-Nagykunságot megkapják amiért letelepednek,s cserébe katonáskodniuk kellett.

                                              --> Románok ( Erdélybe )

                                              --> Morvák,lengyelek,csehek ( Felvidék )

                                              

- Birtokok visszavételét felfüggeszti

- Szövetséget köt Holiccsal ( Gallícia fejedelme ) a tatárok ellen

- Adományozások feltétellel: kővár építés;páncélosok állítása;vár építés ( kb. 100 új vár épül )

- Szerviensek,nemesi vármegyék jogainak erősítése

- 1243: Rogerius főispán elkészül a Siralmas Ének c. művével,ami a tatárjárásról szól

- 1246. Frigyes megtámadja Mo-t-Vereséget szenvednek a magyarok,de Frigyes meghal.Így harc indul a Babenberg-i örökségért,amibe a cseh király is bekapcsolódik.

- 1247:Buda várat építik

- Özséb remete megkezdte a Pálos rendet szervezését

- 1250: Béla kiváltság levelet ad a magyarsági zsidóknak

- pozsonyi egyezmény --> Trónviszály elkerülendő--> Társuralkodási rendszer ( Béla fia, Istán és Béla közt )                    

- 1267: II.Aranybulla újítása ( Nemesi szabadság jogok megújítása ). Évenkénti fehérvári törvénynapok                             

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.