Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kiegyezés

2010.01.23

Osztrák-Magyar Kiegyezés

 

 

 

 

Előzmények: Szabadságharc bukása

 

 

- 1849.Márc. 3-n kiadja Ferenc József az Olmützi alkotmányt:

 

                            --> Oktrojált ( kikényszerített ) kormány

                            --> Ferenc József vissza vonja az áprilisi törvényeket

                            --> Mo. beolvasztását akarják

                            --> a Bir. centralizált átszervezése

 

 

- '50ben Alexander Bach ( Pénzügyi miniszter ) jön Haynau helyett.

 

 

Bach-Korszak

 

-          Leválasztja Erdélyt,Határvidéket,Délvidéket,Horváto. Mo-ról

-          Maradék területeket 5 kerületre osztja

 

- Centralizációs lépések:

 

-          Támogatók:államrendőrség,csendőrség,idegen hivatalnokok ( Bach-huszárok )

-          Társ. Bázis: Nagypolgárság

-           Belső vámhatárok megszünnek,osztrák adórendszer bevezetése

 

 

- Passzív ellenállás Deák Ferenc vezetésével

 

                        à A forradalmat vezető nemesség nem vállal még tisztségeket

                        à Adó és rendeletek kijátszása

 

 

- 1859-ban Piemonttól veszítenek az osztrákokàállamcsőd veszélye

 

- Emigránspárt alakul Kossuth,Klapka György és Teleki László vezetésével : Magyar Nemzeti Igazgatóság

 

                     à Tárgyalásokat folytatnak Piemonttal és a nemzetiségi vezetőkkel

 

- Back-t meneszti Ferenc József a pénzügyi gondok miatt

 

 

Kiegyezés közvetlen előzményei


- 1860. : „októberi diploma”

 

                        à Ferenc József megkísérli visszaállítani az 1847-es helyzetet

                        à alkotmányos abszolútikus-föderalisztikus bir. átszervezés terve

 

- 1861.: Magyar országgyűlés összehívása

 

                        à visszautasítják az októberi diplomát és az ehhez hasonló rendeleteket

 

- Ideiglenes ( provizórium ) önkényuralom Schmerling vezetésével

 

- 2 párt alakul:   à Felirati:Deák vezetésével ( z uralkodóhoz való föliratok híve)

                        à Határozati: Teleki vezetésével ( Nem ismeri el Ferenc J.-t,mint uralkodót )

                        à Mivel öngyilkos lesz Teleki,ezért a Felirati győz

 

- 1865.: Deák kiadja „Húsvéti cikk” c. reform elképzeléseit

 

                        à Füderalisztikusan átszervezett,alkotmányosan kormányzott bir. terve

 

 

 

-          Országgyűlés összehívása ( De késik,mert az osztrákok háborúznak a poroszokkal ’66-ban )

 

Schmerling menesztése

 

 

- 1867.: Kiegyezés az osztrák-magyar kormány közt

 

                        à 69 paragrafusból álló megállapodás Bécs és a magyar kormány közt

                        à Gróf Andrássy Gyulát nevezik ki új miniszterelnöknek

 

 

 

Kiegyezés tartalma

 

 

-          Itt meg kell említenem 3 fogalmat

 

à Reálunió: A 2 Kormány belügyeit tekintve független,s önálló törvényhozással rendelkezik

                        à Personalunió: A 2 országot az uralkodó ( 1 ) személye köti össze

                        à Dualizmus: A Kiegyezés csak az osztrák és magyar kormányt ismeri el.

 

-          Közös hadügy, pénzügy, Külügy

 

à Az uralkodó egyedül intézi a hadügyet

à Az osztrák bir. Gyűlés és a magyar országgyűlés  60-60 tagot delegál a tárgyalásukra

                        à Közös minisztérium

 

-          Független báni kormány és horvát országgyűlés

-          40-40 tagot delegál a magyar képviselőházba és 3-t a felsőházba

 

 

-          Gazdasági kiegyezés

 

à Közös mértékrendszer, pénznem

à Belső vámhatár végleges felszámolása

à Mo. elvállalja az osztrák adósság 1 részét,s a közös költségeket 1/3-t elvállalja

à 10 évenként újra tárgyalják a gazdasági kiegyezést

                        à Egységes vámrendszer

                        à Szabad tőke,munkaerő áramlás

 

- Kiegyezés értékelése

 

 

Reális történelmi megegyezés

 

 

- Pozitívum

 

                        à Ideiglenes önkényuralom vége

                        à Mo-nak lehetővé teszik pár évtizedre a fejlődést

                        à Megkezdődhet a liberális intézményrendszer kiépítése

                                               à Polgári jogrendszerés pénzügyi igazgatási apparátus

                                               à Parlamentnek felelős kormányzati szervek

                                               à Állami támogatással iparfejlesztés,hitélet,közlekedés fejlesztés

 

-          Negatívum

 

à Egy bukásra ítélt bir. Része marad Mo.

à Dualizmus van,mégis több nemzetiségű. Máshol külön nemzetállamok jönnek létre.Csak antidemokratikus eszközökkel tartható fönn

à 20. század elejére ez a társ.-i – politikai berendezkedés anakrosztikussá válik ( korszerűtlen,idejemúlt )

à Rossz ipari struktúraàkimarad a középipar 8 könnyűipar )

à Fizetnünk kell az osztrákok költségeinek 1/3-t a miénken kívül

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.