Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mohács és az ország 3 részre szakadása

2010.01.25

Mohácsi csata és az ország 3 részre szakadása

 

 

Erőviszonyok átalakulása

 

 

- Egyre kedvezőtlenebbé váltak a magyarság számára a törökkel folytatott harcokban

 

- A Távol-Keleti gazdag tartományokat sorba elfoglalta a török, s így 2xesére nőtt a népessége, gazdasága, területe az Oszmán Birodalomnak

 

- Ez a hatalmas erő, ami az Oszmán Bir. Birtokában volt, semelyik európai nagyhatalom nem tudott szembe szállni.

 

- Ezzel egy időben a magyar végvéri rendszer is romlott, s hanyatlott. Nem jött be elegendő adó ( 200 ezer forint ),s így nem tudták fenntartani a végvárakat.

 

 

Külpolitika

 

 

- II. Ulászló a grófok hatására a Habsburgokhoz közeledik,de Ők is le vannak foglalva,s így nem tudnak segíteni,s ráadásképp ellenállást is vált ki a nemesekből.

 

- Jagelló-korban az uralkodók a béke fenntartására törekedtek,s sikeresen mindig el tudták érni

 

- I. Szulejmán, amikor trónra lépett, Budára követeket küldött,de fogságba ejtették       à Mo. ellen vonult Szulejmán

 

 

Végvári vonalak összeomlása

 

 

- Szabács ellen vonul a török,s elfoglalja. Később Nándorfehérvárt is 21-ben.

- Nyitottá vált a Duna mentén a törököknek a végvárak.

 

 

II. Lajos hatalom szerzési kísérlete

 

 

- II. Lajos is szembefordult a rendekkel    à Először a csehországi, s később a magyar bárók ellen indít támadást

 

-  Hatvani országgyűlésen leváltja a nádori posztjáról Báthory István,s Werbőczy Istvánt nevezi ki

 

- A bárók azonban vissza adják Báthory címét a rákossi ogy-n

 

 

 

Mohácsi csata

 

 

- Hírt kaptam a török támadásról a főurak,de nem tettek semmi komolyat

- Király hadba hívta a nemességet,de csekély számú állt rendelkezésére

- Délnek indultak,de Érden bevárta a későn érkezőket

- Hadsereg vezetője Tomori Pál volt,aki 20 ezer fős sereget állított össze nemesekből,zsoldosokból és bandériumokból

- 1526-ban elfoglalta délen Péterváradot Szulejmán

- Reményünk a nehézlovasság rohama volt,de nem jött be

- Mohácsnál került sor a csatára,de vereséggel zárult szintén 1526-ban

- Politika veszteség: Király halála , aki menekülés közben belefulladt a csete patakba             

 

Török kivonulás

 

 

- Észak felé ment Szulejmán, ellenállással nem találkozott. Budát kirabolták,majd felgyújtották

- Szapolyai János nem merte megtámadni

 

 

Kettős király választás

 

 

- Szapolyai János és és V. Ferdinánd jelentkezett szent koronáért

- Székesfehérváron megkoronáztatta magát Szapolyai 1529.novemberében,aki a legnagyobb birtokkal,s hadsereggel rendelkezett. ( Erdélyi Vajda )

- Decemberben a Habsburg barátbárók a Habsburg V. Ferdinándot választották királyukká

 

 

Polgárháború

 

 

- Ferdinánd legyőzte Szapolyait és Erdélybe,majd később Lengyelországba menekült.

- Szulejmántól kért segítséget ,hogy legyőzze.Mivel ő is ferdinánd ellensége volt.

- Csak alázatot kért segítségért,s oda adtam Budát.Bécs ellen indult,de kudarcba fulladt

- Újabb támadás Bécs ellen 1532ben.Kőszegnél fennakadnak,s a kőszegiek ellenállnak az ostromnak

- 2 Nagyhatalom Mo-n háborúskodnak,s nem bírnak egymással

- 1533-ban szerződést írtak alá.Nyugat:Ferdinánd.Erdély:Szapolyai

 

 

Váradi Béke

 

 

- Elismerik egymás hatalmát

- Béke értelmében ha meghal Szapolyai akkor Ferdinándé lesz Mo és esetleges fiú gyermekének hercegi címet biztosít és a Szepességet

 

 

Az ország 3 részre szakadása

 

- Szapolyai halála után ( 1540 ) a csecsemő fiát János Zsigmondot ültetik a trónra. ( lengyel király lányától Isabellától van a gyerek.Fráter györgyöt és török bálintot esketi meg a halálos ágyánál

- Halálával megváltoztak az erőviszonyok

- Fráter Szulejmántól kér segítséget. 1541ben szétverték ferdinándot

- Fúurak és Szulejmán sem bízott a gyerek pozíciójában,így Budán berendezkedett,s Erdélyt Isabellának és a fiának adták

 

 

Kísérlet az országegyesítésére

 

 

- Buda elesete után Fráter úgy vélte hogy Ferdinánddal kell szövetkeznie

- gyalui egyezményen megállípodtak hogy Isabella és a fia lemond a trónról

- 1542ben buda ellen táamdást indít de a török kontrázik

- 5 évre békét kötnek 1547

- 1551ben a keleti országrészt átadják a gyalui egyezmény miatt

- Fráter taktikázik és szulejmán kivégeztette ferdinánd beleegyezésével decemberben

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.