Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mohács és az ország 3 részre szakadása

2010.01.25

Mohácsi csata és az ország 3 részre szakadása

 

 

Erőviszonyok átalakulása

 

 

You haven't heard of the historic boom of the 20th century. We were able to overcome the remnants of the monarchy and we learned to think materially and innovatively. The emergence of educational programs helped to realize the ideas of humanism. You can get more information here. Moments like write my assignment cheap began to work automatically.

- Egyre kedvezőtlenebbé váltak a magyarság számára a törökkel folytatott harcokban

 

- A Távol-Keleti gazdag tartományokat sorba elfoglalta a török, s így 2xesére nőtt a népessége, gazdasága, területe az Oszmán Birodalomnak

 

- Ez a hatalmas erő, ami az Oszmán Bir. Birtokában volt, semelyik európai nagyhatalom nem tudott szembe szállni.

 

- Ezzel egy időben a magyar végvéri rendszer is romlott, s hanyatlott. Nem jött be elegendő adó ( 200 ezer forint ),s így nem tudták fenntartani a végvárakat.

 

 

Külpolitika

 

 

- II. Ulászló a grófok hatására a Habsburgokhoz közeledik,de Ők is le vannak foglalva,s így nem tudnak segíteni,s ráadásképp ellenállást is vált ki a nemesekből.

 

- Jagelló-korban az uralkodók a béke fenntartására törekedtek,s sikeresen mindig el tudták érni

 

- I. Szulejmán, amikor trónra lépett, Budára követeket küldött,de fogságba ejtették       à Mo. ellen vonult Szulejmán

 

 

Végvári vonalak összeomlása

 

 

- Szabács ellen vonul a török,s elfoglalja. Később Nándorfehérvárt is 21-ben.

- Nyitottá vált a Duna mentén a törököknek a végvárak.

 

 

II. Lajos hatalom szerzési kísérlete

 

 

- II. Lajos is szembefordult a rendekkel    à Először a csehországi, s később a magyar bárók ellen indít támadást

 

-  Hatvani országgyűlésen leváltja a nádori posztjáról Báthory István,s Werbőczy Istvánt nevezi ki

 

- A bárók azonban vissza adják Báthory címét a rákossi ogy-n

 

 

 

Mohácsi csata

 

 

- Hírt kaptam a török támadásról a főurak,de nem tettek semmi komolyat

- Király hadba hívta a nemességet,de csekély számú állt rendelkezésére

- Délnek indultak,de Érden bevárta a későn érkezőket

- Hadsereg vezetője Tomori Pál volt,aki 20 ezer fős sereget állított össze nemesekből,zsoldosokból és bandériumokból

- 1526-ban elfoglalta délen Péterváradot Szulejmán

- Reményünk a nehézlovasság rohama volt,de nem jött be

- Mohácsnál került sor a csatára,de vereséggel zárult szintén 1526-ban

- Politika veszteség: Király halála , aki menekülés közben belefulladt a csete patakba             

 

Török kivonulás

 

 

- Észak felé ment Szulejmán, ellenállással nem találkozott. Budát kirabolták,majd felgyújtották

- Szapolyai János nem merte megtámadni

 

 

Kettős király választás

 

 

- Szapolyai János és és V. Ferdinánd jelentkezett szent koronáért

- Székesfehérváron megkoronáztatta magát Szapolyai 1529.novemberében,aki a legnagyobb birtokkal,s hadsereggel rendelkezett. ( Erdélyi Vajda )

- Decemberben a Habsburg barátbárók a Habsburg V. Ferdinándot választották királyukká

 

 

Polgárháború

 

 

- Ferdinánd legyőzte Szapolyait és Erdélybe,majd később Lengyelországba menekült.

- Szulejmántól kért segítséget ,hogy legyőzze.Mivel ő is ferdinánd ellensége volt.

- Csak alázatot kért segítségért,s oda adtam Budát.Bécs ellen indult,de kudarcba fulladt

- Újabb támadás Bécs ellen 1532ben.Kőszegnél fennakadnak,s a kőszegiek ellenállnak az ostromnak

- 2 Nagyhatalom Mo-n háborúskodnak,s nem bírnak egymással

- 1533-ban szerződést írtak alá.Nyugat:Ferdinánd.Erdély:Szapolyai

 

 

Váradi Béke

 

 

- Elismerik egymás hatalmát

- Béke értelmében ha meghal Szapolyai akkor Ferdinándé lesz Mo és esetleges fiú gyermekének hercegi címet biztosít és a Szepességet

 

 

Az ország 3 részre szakadása

 

- Szapolyai halála után ( 1540 ) a csecsemő fiát János Zsigmondot ültetik a trónra. ( lengyel király lányától Isabellától van a gyerek.Fráter györgyöt és török bálintot esketi meg a halálos ágyánál

- Halálával megváltoztak az erőviszonyok

- Fráter Szulejmántól kér segítséget. 1541ben szétverték ferdinándot

- Fúurak és Szulejmán sem bízott a gyerek pozíciójában,így Budán berendezkedett,s Erdélyt Isabellának és a fiának adták

 

 

Kísérlet az országegyesítésére

 

 

- Buda elesete után Fráter úgy vélte hogy Ferdinánddal kell szövetkeznie

- gyalui egyezményen megállípodtak hogy Isabella és a fia lemond a trónról

- 1542ben buda ellen táamdást indít de a török kontrázik

- 5 évre békét kötnek 1547

- 1551ben a keleti országrészt átadják a gyalui egyezmény miatt

- Fráter taktikázik és szulejmán kivégeztette ferdinánd beleegyezésével decemberben

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.